Home About Browse Search
Svenska


Lundén, Hanna, 2012. Hälsotillståndet hos sälar i Östersjön. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
236kB

Abstract

Sälpopulationerna i Östersjön består av tre arter: gråsäl, vikare och knubbsäl. Sälarna befinner
sig som rovdjur högst upp i näringskedjan och livnär sig till största delen på fisk. Detta gör att
de i hög grad utsätts för de miljögifter som finns både i vattnet och i fisken. Under 1970-talet
såg man en en kraftig nedgång av sälpopulationerna. Detta fanns vara delvis orsakat av
reproduktionsstörningar som manifesterades som ocklusioner och stenoser av uterus med
missade dräktigheter som följd. När man undersökte orsakerna till populationsminskningen
upptäcktes en rad andra patologiska förändringar där förstoring av binjurarna och sår i magtarmkanalen
var två av de vanligast förekommande. Förändringarna sattes i samband med
höga nivåer av organiska klorföreningar och då framförallt PCB. Sedan PCB-nivån i
Östersjön minskat sedan mitten av 1970-talet har man sett en minskning av uteruslesionerna
och de flesta av de andra förändringarna. Detta gäller dock inte såren i tarmslemhinnan för
vilka prevalensen istället ökat. Den ökande förekomsten av tarmsår tillsammans med andra
skador ger oss anledning att misstänka att nya, tidigare okända miljögifter nu förorenar
Östersjön.

Main title:Hälsotillståndet hos sälar i Östersjön
Authors:Lundén, Hanna
Supervisor:Carlsson, Gunnar and Örn, Stefan
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:78
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:gråsäl, Halichoerus grypus, vikare, Phoca hispida botnica, Östersjön, patologi, marina miljöföroreningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1607
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1607
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Miscellaneous animal disorders
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2012 09:53
Metadata Last Modified:04 Sep 2012 09:53

Repository Staff Only: item control page