Home About Browse Search
Svenska


Palmqvist, Malin, 2012. Ledande roller och beteenden i hindgruppen (Dama dama & Cervus elaphus) ur ett etologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
133kB

Abstract

Rollen som ledare hos grupplevande djur har ifrågasatts inom den vetenskapliga litteraturen. Kronhjort och dovhjort är de två grupplevande arterna av hjortvilt som lever i Sverige. Större delar av året lever de i könsseparerade, matriarkala familjeflockar som enligt lekmannen sägs domineras av en ledarhind. I denna litteraturstudie har rollen som ledare i en flock analyserats ur ett etologiskt perspektiv. Vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur har jämförts med fokus på sociala beteenden hos framförallt ungulater (hovdjuren), dit bägge dessa arter hör. Detta för att få en överblick av de olika rollerna i en flock och då framförallt ledarrollen och dess funktion. Flockmedlemmarnas olika roller i hindgruppen är beskrivna på varierande sätt beroende på vilken litteratur man vänder sig till. Ledarhind är ett vanligt begrepp inom den allmänna populärvetenskapliga och faktabaserade litteraturen om hjortvilt och definieras som ”en äldre dominant individ som är alert, har uppsikt över övriga flockmedlemmar och leder gruppen vid uppsökande av en resurs eller vid fara”. I vetenskaplig litteratur återfinns tämligen lite fakta om sociala strukturer och ledarroller inom hindflocken. Det har däremot forskats på gruppstrukturer hos andra sociala grupplevande djur, ungulater och ledarskap. Resultatet kan sammanfattas som att det är sällan en grupp styrs av en despotisk ledare, det vill säga att en ensam individ innehar ledarrollen och styr flocken. Denna roll varierar snarare mellan individer oavsett social status. I flertalet studier har i stället ”behov” visat sig vara den främsta orsaken till att en individ tillfälligt axlar ledarrollen. Grupplevande djur har ofta en hierarkisk struktur inom gruppen där äldre individer tenderar att dominera över yngre. Hierarki har utvecklats som en lösning på konflikter och resurskonkurrens inom gruppen. Man har hittills inom vetenskapen inte sett någon korrelation mellan dominans och ledarskap utan de två begreppen är separerade och symboliserar olika beteenden. För att en social grupp ska fungera och maximera fitness hos varje enskild individ är bland annat synkroniseringen essentiell. Social facilitering och självorganisering är de främsta orsakerna till att alla medlemmar i en grupp synkroniserar sina beteenden på ett till synes komplext sätt. Ledarskap kan sammanfattas som en tillfällig roll som styrs av ett behov eller en yttre påverkan av till exempel en predator varpå övriga flockmedlemmar följer efter. Ledarrollen i flocken varierar mellan olika individer oberoende av rang eller ålder och är en respons av behov eller erfarenhet.

Main title:Ledande roller och beteenden i hindgruppen (Dama dama & Cervus elaphus) ur ett etologiskt perspektiv
Authors:Palmqvist, Malin
Supervisor:Alm Bergvall, Ulrika
Examiner:Wichman, Anette
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:409
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:dovhjort, dama dama, kronhjort, cervus elaphus, hindflock, flockbeteende, ledare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1585
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1585
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:29 Aug 2012 12:56
Metadata Last Modified:29 Aug 2012 12:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics