Home About Browse Search
Svenska


Boman, Josefin, 2012. SCA Skogs arbetsmetoder för att fastställa nyttan av en väginvestering. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
397kB

Abstract

The basis of road investments is to minimize the transportation cost. The forest industry wants roundwood to be available during the whole year. One way of determine which road to invest in is to do a cost/benefit calculation.

SCA Forest lacks a uniform approach to determine the utility of a road investment. The goal of this report is to describe how the organization works today and find areas of improvement.

The data collection was done through interviews. A total of six forest road officials, thirteen district managers and two management representatives where interviewed. The interviews were compiled and a general way of working with forest road investment was established, then the differences between the forest districts were studied.

How the forest road officials and the district managers choose to motivate a road investment differ. The main differences were which tools they use while doing the cost/benefit calculation and how they document the result of the cost/benefit calculation.

Some suggestions on how to improve the work methods were developed. Good long-term plans will help reduce the internal stress. Good plans are the basis of good routines. The organization needs to develop uniform routines within the organization on how to work with forest road investments. They also need to gather the work methods that already work well and spread them inside the organization. Finally, they need to develop tools that help the district managers gather the data needed to do cost/benefit calculations.

,

Att minimera transportkostnader är grunden till väginvesteringar. Ett sätt att bestämma var man ska investera är att göra båtnadskalkyler. Ett projekt med hög båtnad är bra medan ett projekt utan eller låg båtnad är dåligt. Vid båtnadskalkylering jämför man rådande förhållanden inom vägens båtnadsområde före respektive efter att vägprojektet genomförts. Skogsbruket vill att virke är tillgängligt under hela året, dagens kalkyler tar inte hänsyn till tillgängligheten. Idag saknar SCA Skog ett enhetligt arbetssätt för att fastställa nyttan av en väginvestering. Målet med arbetet är att beskriva hur man idag arbetar med att motivera att en väginvestering utförs samt hur man kan arbeta med att förbättra rådande arbetssätt.

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer. Totalt intervjuades sex vägansvariga på förvaltningarna, tretton distriktansvariga samt två representanter från ledningen. Intervjuerna sammanställdes och en generell arbetsgång för hur man arbetar med väginvesteringar fastställdes, därefter studerades skillnader mellan arbetssätt.

Hur man väljer att motivera en väginvestering skiljer sig åt mellan förvaltningarna beträffande vilka verktyg som används när man beräknar båtnad och hur man dokumenterar resultat.
Bra långsikta planer för skogen och vägar är grunden till goda arbetsrutiner. Dålig framförhållning skapar stor stress längre fram i kedjan. Företaget bör utveckla gemensamma rutiner som är likadana över hela SCA Skog för hur man räknar ut nyttan av ett projekt, samla den kunskapen som finns inom företaget, sprida goda arbetssätt, skapa en gemensam grund att stå på och skapa enkla verktyg som underlättar för insamling av data som är nödvändiga för att beräkna nyttan på ett projekt.

Main title:SCA Skogs arbetsmetoder för att fastställa nyttan av en väginvestering
Authors:Boman, Josefin
Supervisor:Wästerlund, Iwan
Examiner:Fjeld, Dag
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:376
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Båtnad, nyttoberäkningar, arbetssätt, kvalitativa intervjuer, förbättringsområden, funktionellt vägsystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1568
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1568
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2012 12:43
Metadata Last Modified:27 Aug 2012 12:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics