Home About Browse Search
Svenska


Jacobsén, Hanna, 2012. Kyrkogårdens hotade trädbestånd : en förnyelse av trädarter utan ett förlorat kulturarv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Trädbestånden på våra skånska kyrkogårdar kommer inom en snar framtid att behöva
förnyas. På senare år har det uppstått allvarliga växtsjukdomar som idag hotar trädens
existens och det krävs nu en förnyelse och variation av trädarter för att upprätthålla
kyrkogårdarnas värde. Träden är viktiga element på våra kyrkogårdar och de vanligaste
trädarterna utgör idag en stor del av det kulturhistoriska och arkitektoniska uttrycket. För att
detta uttryck inte ska gå förlorat krävs det att ersättande trädarter har liknande egenskaper
som dagens sjukdomsdrabbade träd. Kyrkogårdens karaktär förändras därmed inte och det
arkitektoniska uttrycket på platsen kvarstår vilket är mycket viktigt ur ett kulturhistoriskt
perspektiv.
De sjukdomsdrabbade trädarter som behandlas i denna studie är:
Hästkastanjen – drabbad av kastanjemalen.
Boken – drabbad av algsvampen phytophthora.
Asken – drabbad av askskottsjukan.
Almen – drabbad av almsjukan.
Linden – idag inte drabbad av någon allvarlig sjukdom men då trädet är kraftigt dominerande
på skånska kyrkogårdar väljer jag ersättande trädarter även till detta träd.
Arbetet har syftat till att förnya dagens sjukdomsdrabbade trädbestånd samt att skydda det
nya trädbeståndet mot framtida sjukdomar på kyrkogårdar i södra Sverige. Detta uppnås
genom att hitta nya trädarter som är motståndskraftiga mot sjukdomar och som med liknande
uttryck kan ersätta de befintliga träden. Litteraturstudier har gjorts för att finna fakta om olika
trädarter och egna inventeringar av träd har utförts. Eftersom det var viktigt att de nya
trädarterna inte skulle ändra på det arkitektoniska uttrycket så gjordes noggranna
undersökningar för att hitta så lika trädarter som möjligt. Vid val av ersättande trädarter
jämfördes träden avseende bladform, bladfärg, blomning, stam, habitus och ståndortskrav.
Under arbetets gång har jag upptäckt att det finns många alternativa trädarter som har
fantastiska kvaliteter och liknande utseende som dagens hotade träd. Genom att ersätta med
flera olika trädarter får man en ökad variation av arter på kyrkogården. Därmed säkras
framtiden för trädbestånden då sjukdomar på specifika arter inte blir lika förödande för
platsen. En ökad artrikedom kan också ske utan att kyrkogårdens karaktär förändras, då träd
med samma utseende och egenskaper kan planteras och helhetsintrycket av platsen
bevaras.

Main title:Kyrkogårdens hotade trädbestånd
Subtitle:en förnyelse av trädarter utan ett förlorat kulturarv
Authors:Jacobsén, Hanna
Supervisor:Sjöman, Henrik
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:kyrkogård, kulturarv, träd, trädsjukdomar, växtval
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1557
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1557
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2012 11:25
Metadata Last Modified:23 Aug 2012 11:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics