Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Alexander, 2012. Kreativitet under ansvar – Underlag för diskussion kring landskapsarkitektens prioriteringar i designprocessen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Vid varje nytt projekt står landskapsarkitekten inför en oändlig mängd ny information som direkt eller indirekt har potential att påverka projektets resultat. Hur navigerar och prioriterar landskapsarkitekten bland detta hav av information? I den här uppsatsen undersöks olika landskapsarkitekters och teoretikers tankar och åsikter kring hur de prioriterar i designprocessen. Målet är att skapa ett underlag som möjliggör för vidare studier och diskussion. Detta syftar till att skapa en större förståelse och insikt kring landskapsarkitektens yrkesroll och konstnärliga friheter. Genom ett litteraturstudie undersöks och diskuteras sex
olika texter utifrån de tre, för uppsatsen valda, kategorierna: landskapsarkitektens idé, platsens förutsättningar och människans behov. Litteraturstudiet resulterar i slutsatsen att landskapsarkitekter kan ha skilda åsikter om ganska mycket men har samma tankesätt, att hur landskapsarkitekten prioriterar och förhåller sig till designprocessen är högst personligt samt att landskapsarkitekt är ett yrke som i hög grad påverkas av den aktuella kontexten.

,

During each new project the landscape architect is overwhelmed by an infinite amount of new information that directly or indirectly has the potential to affect the results of the project. How does the landscape architect navigate and prioritize among this abundance of information? This paper explores various landscape architects and theorists thoughts and opinions about what they prioritize in their design process. The goal is to create a basis that allows for further studies
and discussion. This aims to generate a greater understanding and insight into the landscape architect's professional role and artistic freedoms. Through a literature review six different texts are examined and discussed by using the three categories chosen for this paper, the landscape architect's idea, site conditions and human requirements. The study results in the conclusion that
landscape architects may have different views on quite a lot but have the same mindset, that how the landscape architect prioritizes and relates to the design process is very personal and that the landscape architect is a profession which is highly influenced by the current context.

Main title:Kreativitet under ansvar – Underlag för diskussion kring landskapsarkitektens prioriteringar i designprocessen
Authors:Henriksson, Alexander
Supervisor:Jallow, Sabina
Examiner:Gustavsson, Eva
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:design, designprocess, kreativitet, landskapsarkitekt, landskapsarkitektur, landscape design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1551
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1551
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2012 06:53
Metadata Last Modified:23 Aug 2012 06:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics