Home About Browse Search
Svenska


Jarstad, Klara, 2012. Hållbart trädbestånd : inom miljonprogramsområdet Vilbergen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Miljonprogrammens trädbestånd präglades generellt vid anläggning av
ett ensidigt artval. Tidigare forskning tyder på att trädbestånden på flertalet
miljonprogramsområden till stor del präglats av en bristande hänsyn till
vegetationens utveckling över tid. Ett snävt antal arter med snabb tillväxt
och förmåga att klara av de störda markförhållanden som uppstått i och
med det mekaniserade byggandet har på många platser överanvänts
och skapat monotona utemiljöer . Tidsperspektivet ger oss idag möjlighet
att utvärdera trädbestånden inom rekordårens bostadsgårdar ur ett hållbarhetsperspektiv
och uppsatsen utreder huvudsakligen vilka riktlinjer som
kan vara aktuella för att, utifrån olika överväganden, styra och forma trädbeståndet
inom det specifika fallstudieområdet tillika miljonprogramsområdet
Vilbergen i syfte att skapa ett mer långsiktigt hållbart trädbestånd.
Uppsatsen är huvudsakligen indelad i tre delar. I den teoretiska bakgrunden
undersöks i litteraturen hållbara trädbestånd utifrån aspekterna
träd i dynamik, artval, växtteknik och rotutrymme. Den teoretiska bakgrunden
tillämpas sedan på det specifika fallstudieområdet Vilbergen och
i den tredje delen presenterar jag möjliga lösningar på de problem jag
finner i fallstudien med grund i litteraturen.
Miljonprogramsområdet Vilbergen anlades 1967 i Norrköpings södra
utkant och trädbeståndet inom området speglar väl den problematik som
uppstod inom många områden byggda inom samma period. Inventeringarna
visar att en stor del av befintliga träd inom Vilbergen är likåldriga,
mogna individer av snabbväxande arter. Flertalet träd har relativt kort
återstående livslängd och är inom en snar framtid i behov av att ersättas.
Idag är även en stor andel av det befintliga beståndet misskött vilket
både har lett till en förkortad livslängd och ett minskat estetiskt värde för
en betydande andel av områdets träd. Teoretisk bakgrund och inventeringar
resulterade i slutsatsen att flertalet faktorer måste tillåtas att spela
in gällande åtgärder för utveckling och förnyelse av trädbestånd inom
miljonprogramsgårdar och att den naturliga successionen bör efterliknas
genom medvetna val där pionjära och sekundära arter planteras in för att
i olika skeden av bostadsgårdens utvecklande spela huvudrollen och vara
de tongivande elementen.

Main title:Hållbart trädbestånd
Subtitle:inom miljonprogramsområdet Vilbergen
Authors:Jarstad, Klara
Supervisor:Gaunitz, Peter
Examiner:Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:trädvård, succession, trädbeskärning, bostadsgårdar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1853
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1853
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Nov 2012 08:06
Metadata Last Modified:12 Nov 2012 08:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics