Home About Browse Search
Svenska


Sandell, Bert, 2012. Fysikalisk analys av golfgreener. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G1F). Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Många golfbanor i Sverige byggda på 1980- och 1990-talet, behöver bygga om sina greener för livslängden är begränsad. I beslutsunderlagen saknas ofta greenanalyser. De laboratorier som erbjuder standardiserade ackrediterade analyser av såbäddsmaterial, använder metoder som inte är direkt utvecklade för att studera en greens åldrande med ostörda prover. Analysen av det organiska materialet i golfgreener är starkt begränsad.
Några analysresultat från laboratorierna har så stora mätosäkerheter att nyttan av dem är tveksam. Vissa laboratorier har anpassat sina mätmetoder för ostörda prover, men det är ofta oklart på vilket sätt och hur stora felfaktorerna är. Dessutom ger mätmetoderna delvis missvisande resultat när det gäller porvolymer, vilket är en av de viktigaste egenskaperna för en golfgreen, speciellt om konstruktionen inte följer United States Golf Associations (USGAs) rekommendationer.
Med egna mätningar kan man följa många av faktorerna för att få indikationer om behovet av djupare analys. Dessutom är det värdefullt med egna mätningar för att sätta dem i ett erfarenhetsmässigt perspektiv, samt kunna relatera dem till övriga omständigheter angående skötselbudget, yttre faktorers inverkan och anläggningens spelmässiga belastning och slitage, vilket sällan ingår i laboratorieanalyser eller dess rådgivning.
I rapporten redovisas vilka egna mätningar som är fältmässigt enkla och nyttiga, samt lite rekommendationer diskuteras för att förstå hur en green är konstruerad och åldras.

,

Many golf courses built in Sweden end of last century, needs to renovate their greens due to limited life cycle. An analysis of the existing greens is rarely included in the fundamentals for the decision of investing in greens renovation. The laboratories with accreditation for analysis of root zone material, apply same methods for analysis of undisturbed soil samples, which are not developed for analysis of an ageing golf green. The analysis of organic material is very limited.
Some results have so much variation the benefit of the results is questionable. The procedure for analysis of undisturbed cores is not clear and the measurement of water retention is somewhat misleading regarding the actual aging of a golf green, especially when the greens are not designed according to the recommendations of USGA.
By using fairly simple methods hands on measuring methods, a superintendent could monitor the greens for early indications of the need for more thoroughly analysis. Field measuring are important to evaluate together with experienced based knowledge about local conditions, maintenance budget, history of amount of play and local weather conditions. Considerations often not included in laboratory analysis or counseling.
This report will show what hand on methods to use and how to use the result. Recommendations are discussed to understand how to analyze the design of a green and the aging of golf greens.

Main title:Fysikalisk analys av golfgreener
Authors:Sandell, Bert
Supervisor:Fridell, Kent
Examiner:Bensch, Åsa
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:golf, green, analys, SHC, Ksat, perkolation, genomsläpplighet, infiltration, mättad hydraulisk konduktivitet, åldrande, funktion, prestanda, packning, kompaktion, porvolymer, respiration, textuell diskontinuitet, dräneringslager, siktkurva, fraktionsfördelning, mullhalt, fältmätning, laboratorieanalys, ASTM, USGA, SGF, F1815
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1518
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1518
Language:Swedish
Additional Information:Kursblock Golfbanemanagement
Deposited On:16 Aug 2012 06:55
Metadata Last Modified:04 Dec 2012 23:14

Repository Staff Only: item control page