Home About Browse Search
Svenska


Romé, Emelie, 2012. Medborgardialog i stadsförnyelseprojektet H+ - förhållningssätt och arbetssätt. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige måste samrådsmöten hållas enligt lag i utvecklingen av planer såsom översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. Förhållningssätt till medborgardialog och sättet att arbeta på varierar dock mellan kommunerna, eftersom det inte finns några särskilda villkor för den metod som ska användas när det gäller samråd och dialog med medborgarna.
Huvudsyftet med denna uppsats är att studera attityder och praxis gällande medborgardialog i det samtida stadsförnyelseprojekt H+ i staden Helsingborg, ett projekt som har hållbar utveckling som främsta mål. Frågor som besvaras i detta arbete är hur medborgardialog praktiseras i stadsförnyelseprojekt H+, och vilket förhållningssätt till den offentliga medborgardialogen som kan urskiljas i projektet H +. Metoden som användes för undersökning och datainsamling var litteraturstudier, dokumentstudier och två kvalitativa intervjuer.
Studien visar att den tidiga visionsfasen av H+ projektet var ett kritiskt skede, där stora frågor har tagits upp, och medborgarna inte varit särskilt inblandade. Istället har större delen av medborgardialogen hittills handlat om att höja medvetenheten om stadsförnyelsen, och att genomföra en öppen planering efter beslutet om att projektet skulle genomföras. Studien visar dock också att projektets principer för offentlig dialog har visat sig senare i projektet, genom intressanta metoder.

,

In Sweden, consultation meetings must be held by law in the development of plans, such as master plans and detailed master plans. However, work and approach regarding citizen dialogue could vary between municipalities, as there are no particular conditions regarding the method to be used in terms of consultation and dialogue with the citizens.
The main aim of this paper is the study of attitudes and practices regarding citizen dialogue in the contemporary urban renewal project H+ in the town of Helsingborg, a project that has sustainable urban development as the main goal. Questions that are answered in this work is how citizen dialogue is practiced in the urban renewal project H+ and what approach to public citizen dialogue that can be discerned the project H+. The method that was used for research and data collection was literature studies, document studies, and two qualitative interviews.
The study shows that the early vision phase of the H+ project was a critical stage, where major issues were addressed, and citizens weren’t particularly involved. Instead, the larger part of the citizen dialogue has, so far, been about raising awareness about the renewal area, and to conduct open source planning after the decision on the project to proceed. However, the study also shows that the project's principles regarding public dialogue has manifested itself later in the project, in interesting methods.

Main title:Medborgardialog i stadsförnyelseprojektet H+ - förhållningssätt och arbetssätt
Authors:Romé, Emelie
Supervisor:Norlin, Måns
Examiner:Larsson, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:H+, Helsingborg, stadsplanering, medborgardialog, delaktighet, demokrati, kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1512
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1512
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2012 06:16
Metadata Last Modified:16 Aug 2012 06:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics