Home About Browse Search
Svenska


Bergman, Torun, 2012. Skogsutnyttjandet vid den medeltida masugnen i Hyttehamn. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
723kB

Abstract

Detta arbete är en del i ett större tvärvetenskapligt projekt, ”Hyttehamnsprojektet”, som initierades efter att en medeltida masugnsruin upptäckts i Hyttehamn i nordöstra Västergötland. Min del i projektet har varit att utföra en pollenanalys på sedimentprover från Kvarnsjön, belägen i närheten av Hyttehamn. Syftet var att utreda hur landskapet runt sjön förändrats under tiden hyttan var igång. Ingen pollenanalys har tidigare utförts i området. Pollenanalysen kombinerades med geokemisk analys. Resultaten tyder på att odling och skogsbete förekommit i området mellan cirka AD 1050 och AD 1400. De dateringar som tidigare gjorts på masugnen visar att den varit igång mellan sent 1200-tal och tidigt 1400-tal. Resultaten av pollenanalys och geokemisk analys visar att landskapet varit under påverkan betydligt längre än vad dateringarna av masugnen säger oss. Min slutsats är att fler 14C-dateringar på proverna från Kvarnsjön behövs för att kunna göra en säkrare tolkning av pollendiagrammet. Det skulle också vara bra om fler prover analyserades, då det skulle ge en bättre bild av vegetationshistoriken.

,

This thesis is part of a larger interdisciplinary project, “the Hyttehamn project”, which was initiated since a medieval blast furnace was dicovered in Hyttehamn, situated in northeastern Västergötland. My part in this project has been to do a pollen analysis on sediment samples from the Kvarnsjön lake, situated near Hyttehamn. The aim was to investigate how the surrounding landscape changed meanwhile the furnace was in use. No pollen analysis has been made before in this area. The pollen analysis was combined with a geochemical analysis. The results show that there have been cultivation and forest pasture in the area between around AD 1050 and AD 1400. According to age determinations made earlier, the blast furnace was in use sometimes between late thirteenth century and early fithteenth century. Results from the pollen analysis and the geochemical analysis show that the landscape has been under influence for a considerably longer period than the age determinations of the blast furnace tell. My conclusion is that more radiocarbon datings on the samples from Kvarnsjön are needed. Further, it would be useful to do some more pollen analysis on the samples, to make the picture of the vegetation history clearer.

Main title:Skogsutnyttjandet vid den medeltida masugnen i Hyttehamn
Authors:Bergman, Torun
Supervisor:Segerström, Ulf
Examiner:Valinger, Erik
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2012:22
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:geokemisk analys, masugnsbruk, pollenanalys, blast furnace ironmaking, geochemical analysis, pollen analysis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1566
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1566
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:History
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Aug 2012 12:00
Metadata Last Modified:27 Aug 2012 12:00

Repository Staff Only: item control page