Home About Browse Search
Svenska


Bosdottir, Alva, 2012. Naturkontakt på jobbet ‐ effekter på hälsa och tillfredsställelse av utemiljön vid arbetsplatsen . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
755kB

Abstract

De senaste årtiondena har sjukskrivningar och stressrelaterad ohälsa ökat drastiskt i Sverige. Det är
därför viktigt att ta reda på vad man kan göra för att minska dessa problem. Arbetsplatsen är en
viktig del i detta, då stressrelaterade problem och sjukskrivningar i många fall grundas i
arbetetssituationen. En del i arbetet för att främja hälsa på arbetsplatser skulle kunna utgöras av
naturkontakt på jobbet - denna uppsatsens mål är att visa vilken påverkan naturkontakt kan ha på
den anställde. Metoden för arbetet har varit en litteraturstudie av först och främst miljöpsykologisk
forskning som behandlar natur på arbetsplatser. Resultaten indikerar att om man som anställd har
tillgång till antingen utsikt eller utevistelse på arbetsplatsen så sänks stressnivåerna och
jobbtillfredsställelsen och trivseln ökar. I skenet av detta argumenterar uppsatsen för ett mer
medvetet användande av trädgårdar på arbetsplatser som ett medel för att hantera delar av
problemen med den ökande stressrelaterade ohälsan.

,

The last decades Sweden has experienced an increasing amount of sick leave and stress-related poor
health. Because of this it is important to investigate how to decrease these problems. The workplace
is an important part of this, since stress related problems and sick leave in many cases have their
base in the working situation. Part of the work to promote health in the workplace could consist of
nature contact at work - the goal of this essay is to show what effects nature contact at work may
have on the empoyee. The method has been a review of scientific articles that deal with nature at
the workplace. These articles come mostly from the field of environmental psychology. The results
indicate that if the employee has either a view of nature or is able to spend time outside in the
workday, then the level of stress will decrease and the job satisfaction will increase. In light of this
the essay argues for a more conscious use of gardens in the workplace as a means to manage parts
of the problems with the increasing stress-related poor health.

Main title:Naturkontakt på jobbet ‐ effekter på hälsa och tillfredsställelse av utemiljön vid arbetsplatsen
Authors:Bosdottir, Alva
Supervisor:Palsdottir, Anna Maria
Examiner:Bucht, Eivor
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:arbetsplats, anställd, utemiljö, naturkontakt, trivsel, jobbtillfredsställelse, hälsa, stress, grönska, miljöpsykologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1499
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1499
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2012 12:53
Metadata Last Modified:15 Aug 2012 12:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics