Home About Browse Search
Svenska


Ahlberg, Viktor, 2012. Echinococcus multilocularis immunomodulatory strategies in the intermediate host. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
233kB

Abstract

Echinococcus multilocularis är en helmint med indirekt livscykel. Parasiten lever i tarmen på sin huvudvärd, framför allt räv, som utsöndrar ägg med faeces. Äggen tas upp av en mellanvärd, migrerar till levern och utvecklas där till ett larvstadium kallat metacestod. Mellanvärdar är framför allt vilda smågnagare, men även andra djur inklusive människor kan infekteras. Hos mellanvärden ger E. multilocularis upphov till en sjukdom kallad alveolar echinococcos. Den ger en typisk bild med cystbildning i levern, och ibland även andra organ. Värdens immunförsvar försöker i den mån det är möjligt att bromsa infektionen genom bildning av granulom runt cystorna. Detta har visats ha bromsande effekt på metacestodens tillväxt, men kan även leda till problem hos värden om svaret blir allt för kraftigt.

För att säkerställa sin egen överlevnad och fortplantning måste parasiter dels undvika att bli neutraliserade av värdens immunförsvar, men samtidigt undvika att orsaka onödigt kraftiga skador som dödar värddjuret. Detta arbete tar upp några aspekter på immunsvaret mot E. multilocularis som kan tolkas som exempel på att parasiten utvecklat undvikande och immunomodulerande strategier.

Det har visats att CD4+ T-celler är nödvändiga för att granulom ska bildas runt metacestoderna och därmed för förmåga att begränsa parasitens spridning. Medan det tidigaste T-cellssvaret är av Th1-typ så övergår det successivt till ett Th2-svar. Detta skifte i svarsprofilen tros skydda kroppen mot överdrivet kraftig inflammation, men kan också vara mindre effektivt i att bekämpa parasiten. Det har föreslagits att parasiten genom att modulera värdens immunförsvar kanske bidrar till skiftet mot Th2, och även senare mot ett regulatoriska T-cellssvar. Hos kroniskt infekterade möss sker bland annat en reglering av uttrycket av major histocompatibility complex class II (MHC-II) på antigenpresenterande celler. Det antas leda till att T-cellspopulationen genomgår ett skifte mot T-regulatoriska celler på grund av bristande på stimulering. Detta skulle i sin tur vidare nedreglera immunsvaret, och kunna främja parasitens fortlevnad.

Parasitens larvstadium har ett yttre skyddande lager (laminated layer, LL), som skyddar den mot skada från immunförsvaret. LL består till största delen av en kolhydratkomponent kallad Em2(G11), som har visat sig vara ineffektiv när det kommer till att stimulera T-cellssvar.

Dessutom har antigen från metacestoden visats ha proteolytisk verkan på eotaxin, vilket skulle kunna leda till minskad rekrytering av eosinofiler till infekterad vävnad.

Dessa faktorer skulle tillsammans kunna leda till att immunsvaret i mellanvärden försvagas, och övergår till en form som parasiten lättare överlever.

Main title:Echinococcus multilocularis immunomodulatory strategies in the intermediate host
Authors:Ahlberg, Viktor
Supervisor:Lundén, Anna
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:71
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Echinococcus multilocularis, immune response, modulation, intermediate host
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1492
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1492
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:English
Deposited On:15 Aug 2012 11:42
Metadata Last Modified:05 Oct 2016 05:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics