Home About Browse Search
Svenska


Albèr, Caroline, 2012. Skötsel av tätortsnära skog : en utvecklings- och skötselbeskrivning för Karnas backe i Hörby. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Inom 100 meter öster om Hörbys tätortsområde ligger Karnas backe med omgivande betes- och skogslandskap. Karnas backe omfattar ca 30 ha och ägs av Hörby kommun med kultur och fritidsförvaltningen som huvudansvarig för tillsyn och skötsel av platsen. Området består av ek- och hassel dominerad blandlövskog med inslag av björk, al och asp. Inom området finns även en ohävdad gammal inägomark. Landskapet är kuperat, variationsrikt och tätortsnära och är därför ett värdefullt rekreation- och friluftsområde. Det finns bland annat grillplatser, flera motionsspår med elljus, boulebanor och en bana för frisbeegolf. Området används mycket flitigt av Hörbyborna och har blivit en traditionell plats för valborgsfirande med majbål, musik och underhållning.
Skötseln och utvecklingen av Karnas backe är eftersatt vilket har resulterat i en spontan igenväxning av sly och buskar, försämrad tillgänglighet och dålig föryngring av befintliga gamla ekbestånd. På grund av en alltför tät intill växande vegetation har majoriteten av de äldre träden utvecklat en lång, kvistfri stam och en högt ansatt krona. Ljustillgången är på flera stället mycket begränsad vilket minskar möjligheter för självföryngring av ek. Det behövs en inventering och en åtgärds-/skötselplan för området.
Syftet med studien är att identifiera befintliga och potentiella värden inom Karnas backe och undersöka vilka krav värdena ställer på skötseln. Syftet är också att arbeta fram förslag hur och var olika typer av skötselinsatser kan utföras för att vidareutveckla de viktigaste karaktärerna inom området. Tanken är att arbetet sedan ska fungera som ett underlag för en framtida skötselbeskrivning för Karnas backe.

Main title:Skötsel av tätortsnära skog
Subtitle:en utvecklings- och skötselbeskrivning för Karnas backe i Hörby
Authors:Albèr, Caroline
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:Sjöman, Henrik
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:tätortsnära, skog, rekreation, tillgänglighet, upplevelse, skötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1476
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1476
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:14 Aug 2012 11:13
Metadata Last Modified:14 Aug 2012 11:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics