Home About Browse Search
Svenska


Lundqvist, Katja, 2012. Förslag på föreskrifter för domesticerade lamadjur (Lama glama och Vicugna pacos). First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
181kB

Abstract

Djurskyddslagstiftning syftar till att säkerställa en god djurvälfärd, förebygga lidande hos djur samt vara ett verktyg för den myndighet som är utsedd att se till att bestämmelserna följs. Alla djur i fångenskap omfattas av djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539) som övergripande reglerar kraven på minimistandarden för djurhållning. Därutöver finns ett antal mer detaljerade föreskrifter anpassade för olika djurslag. De domesticerade lamadjuren lama (Lama glama) och alpacka (Vicugna pacos) har under de senaste åren ökat i antal i Sverige men för dessa arter saknas ännu djurslagsspecifika föreskrifter för de djur som hålls och föds upp för hobby och ullproduktion. Därför har det i det här arbetet presenterats ett förslag på sådana föreskrifter.

Den svenska djurskyddslagen är gammal och anses i vissa delar vara omodern. I takt med att kunskaperna ökar och samhället förändras måste lagstiftningen anpassas. Det har därför nyligen gjorts en översyn av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen och ett förslag på nya lydelser för dessa har presenterats. Förslaget kan komma att antas i sin helhet eller, vilket är mer troligt, i delar eller kanske inte alls. Tydligt är dock, att det i framtidens djurskyddslagstiftning kommer att tas ännu större hänsyn till djurs behov av att få utföra de för arten naturliga beteendena än vad som görs idag, och att metoderna för kontroll av att lagen följs kommer att utvecklas.

De föreslagna föreskrifterna har skrivits med tanke på att de ska vara anpassade för framtidens djurskyddslagstiftning och baserade på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Bland annat ställs höga krav på att lamadjurens behov av sociala kontakter ska tillgodoses, att utfodringen ska ske på ett sådant sätt att djuren även ges sysselsättning och att vissa undantag från de angivna måtten tillåts om djurhållningen i övrigt är god.

Mer forskning om domesticerade lamadjur behövs, framför allt om hur de bäst hålls under svenska förhållanden, men om dessa föreskrifter används som ett minimikrav så ger det djuren en god välfärd.

Main title:Förslag på föreskrifter för domesticerade lamadjur (Lama glama och Vicugna pacos)
Authors:Lundqvist, Katja
Supervisor:Hultgren, Jan and Miljanic, Enisa
Examiner:Loberg, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:406
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:lama, lama glama, alpacka, vicugna pacos, föreskrifter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1489
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1489
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Legislation
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2012 09:09
Metadata Last Modified:15 Aug 2012 09:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics