Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Emelie, 2012. Utvärdering av utfodringssätt till giraffer (Giraffa camelopardalis rotschildi) på Borås djurpark. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
719kB

Abstract

Giraffer är svåra att utfodra i djurparker på grund av att de i det vilda mestadels äter löv som kan vara svårt att få tag på i kallare länder. Löven de äter kommer dessutom från acaciaträd som är väldigt taggiga, för att kunna äta mat från dessa träd behöver girafferna använda sin långa och rörliga tunga. För att kunna ge girafferna rätt näringsmängd i en för dem onaturlig miljö ges de ofta mycket pellets och annan mat som är lätt att smälta. Men om girafferna får lättillgänglig pellets att äta får de inte använda tungan så mycket som de är skapta att göra.

På djurparker försöker man därför aktivera girafferna och deras tunga så mycket som möjligt genom att försvåra det för dem att äta. På Borås djurpark har de löst detta genom att förse girafferna med grenar av lövträd oavsett årstid samt hö i höhäck och lusern i en automat utöver pellets som ges i foderkrubba. I den här studien utvärderades det om dessa utfodringssätt är bra eller inte. Det gjordes genom att observera fyra av parkens giraffer under cirka fem timmar per dag i åtta dagar och anteckna hur länge de åt från varje fodersort.

Resultaten visade att girafferna aktiverades under en längre tid av grenar och hö än av pellets och lusern som de åt mycket snabbare. De var dessutom intresserade av grenar och hö under längre tid av den observerade tiden i jämförelse med pellets och lusern där intresset försvann i snabbare takt. Därför drogs slutsatsen att Borås djurpark utfodrar sina giraffer överlag bra men att det kan behövas förbättringar med framförallt pelletsutfodringen.

Förbättringarna skulle kunna ske i form av specialutformade krubbor som gör att girafferna måste använda tungorna mer, exempelvis för att undkomma pinnar som sticker upp från botten på krubban. Höet skulle kunna göras mer svåråtkomligt genom att förminska gallerstorleken på höhäcken och eventuellt sätta fast det mer med hjälp av spjut.

Utfodringen med grenar var redan väldigt bra på Borås djurpark men det skulle kunna sättas upp fler grenknippen och i fler höjder så girafferna kan välja den höjd att äta ifrån som känns bekvämt för dem.

I allmänhet kan sägas att djurskötarna i Borås djurparks elefanthus, där även giraffer och några andra arter bor, gör ett bra jobb med att ta hand om sina giraffer. I stort behövs dock mer forskning om utfodring och aktivering av giraffer i djurpark så att vi kan förstå oss på dessa djur bättre och förhoppningsvis göra livet bättre för dem.

Main title:Utvärdering av utfodringssätt till giraffer (Giraffa camelopardalis rotschildi) på Borås djurpark
Authors:Jansson, Emelie
Supervisor:Skog, Malin
Examiner:Andersson, Maria
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:403
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:giraff, utfodring, metod, stereotypi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1486
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1486
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2012 07:32
Metadata Last Modified:15 Aug 2012 07:32

Repository Staff Only: item control page