Home About Browse Search
Svenska


Tigerschiöld, Charlott, 2012. Stort landskap på liten yta : gestaltningsförslag till en askgravplats. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

`Stort landskap på liten yta` är ett gestaltningsförslag till en askgravplats för Korsbackakyrka i Kävlinge.
Låga former blev en givande lösning för att inte påverka kyrkogårdens hela samanhållna karaktär och för att inte skapa obalans i kyrkogårdsrummet. Med ett vattenarrangemang och prasslande bambu, vill jag kamouflera yttre ljud och aktivitet och bidra till en mer meditativ plats.
Jag ville inte bara skapa en gravplats åt de avlidna utan ett landskap för de efterlevande.
Med inspiration hämtat från den japanska stenträdgårdana fick små gravstenar bli till klippor och öar. Och istället för polerade stenar uppradade i kvarter, en del av en helhet i ett stenlandskap.
ur dagboken den 10,13 april, 2012
Askgravplatser ligger ofta samlade i mindre områden eller kvarter på kyrkogården och upplåts med gravrätt. Dessa platser markeras med en sten och det finns ofta strikta regler om hur pyntning och plantering får ske. Oftast kan två eller flera urnor begravas under samma sten och det ska finnas möjlighet till att tända ett ljus vid graven.
Efter platsbesök och öppet samtal med kyrkogårdsvaktmästare Johan Solstad och mailkorrespondens med Kyrkoherde Mats Andersson-Risberg togs den här behovslistan fram.
• Askgravplatsen ska hålla cirka 40 gravplatsen och cirka 26-27 gravstenar
(Äkta makar ska kunna begravas under samma sten. Den första urnan grävs ner cirka en meter för att ge
Plats för den andra ovanpå.)
• Man ska kunna tända ljus vid graven
• Man ska kunna sitta vid askgravplatsen
• Platsen ska vara meditativ
• Pyntning ska kunna ske efter bestämda regler
• Platsen ska vara lättskött
• Platsen ska vara tillgänglig för alla
• Platsen ska vara estetisk tilltalande
Efter en analys av den fysiska platsen och utifrån de behov som lyfts har jag arbetat fram ett gestaltningsförslag. Arbetet visar också det slutgiltiga gestaltningsförslaget med ståndortsanpassat växtmaterial. Växtmaterialet är perenner och lignoser valt för att bidra till skönhetsupplevels året runt.
Med illustrationer vill jag beskriva hur området kan se ut under olika årstider och hur gravplatsen skulle kunna utvecklas.
Slutprodukten är ett gestaltningsförslag med beskrivande illustrationer, illustrationsplan och ett växtförslag, genom vilka jag haft ambitionen att visa och inspirera till hur en sådan plats skulle kunna gestalta sig.
Med mitt arbete undersöker jag även min egen designprocess och vilken roll mitt skissande och mitt illustrationsarbete spelar i gestaltningsarbetet. Detta har gjorts med hjälp av självreflekterande dagboksanteckningar som har skett under designarbetet. Dagboksanteckningar visar hur jag har kommit fram till mina beslut och det bärande konceptet.
Jag skissar för att:
Analysera. För att lära känna och förstå platsen. För att ta ett beslut. Prova konceptet på platsen. Utreda. Prova olika lösningar på problem. Prover nya idéer i rummet. Modellera. Bryta tunnelseendet. För att minnas. Prova former och strukturer mot varandra. För att verifiera och kontrollera. Och jag illustrerar för att kommunicera.

Main title:Stort landskap på liten yta
Subtitle:gestaltningsförslag till en askgravplats
Authors:Tigerschiöld, Charlott
Supervisor:Jallow, Sabina
Examiner:Gustavsson, Eva
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY006 Horticultural Management Programme - Garden Design 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:askgravplats, design, illustration, skissarbete, gestaltningsförslag, stenträdgård, landskap, designprocess, dagboksanteckningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1475
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1475
Language:Swedish
Deposited On:14 Aug 2012 11:11
Metadata Last Modified:14 Aug 2012 11:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics