Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Ida, 2012. Lugn i staden – vad kan det innebära, hur kan det uttryckas?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Uppsatsen behandlar lugn vilken är en subjektiv upplevelse, påverkad av såväl
inre som yttre faktorer. Målet är att presentera lugn och dess betydelse utifrån
olika infallsvinklar och försöka se på vilket sätt vi människor har behov av att
finna lugnet i staden. Samt att analyserna skall leda till enkla sammanfattande
illustrationer. Utgångspunkten har varit stadsbons tankar och upplevelser av
lugn, såväl i allmänhet som specifikt i staden, var det finns och vad det skapas
av. Korta strukturerade intervjuer har genomförts med personer i Malmö och
kopplats till forskning och teorier rörande ämnet.
Stadsbons hälsa påverkas positivt av lugna platser, dessa minskar känslan av
stress och får oss att koppla av. Vilket styrker argumentationen för skapandet
av sådana miljöer. Forskning och intervjuer har analyserats och sammanfattats
i aspekter vilka påverkar känslan av lugn. Flera små illustrationer av aspekterna
har gjorts. Vilka tillsammans kan stärka syftet med uppsatsen, att
uppmärksamma behovet av lugn och belysa vikten av att ta hänsyn till det
redan i planering och utformning av platser och områden i staden.

,

This thesis discuss calm which is a subjective experience, affected both of
inner as well as external factors. The purpose is to address calmness, its
meaning from different point of views and in what way we as human beings
have a need to find calm in the urban area. Also that the analyses will lead to
small resuming illustrations. The starting point is the city dwellers' views and
experiences of calm, both generally and specifically in the city, where calmness
can be felt and how it is created. Short structured interviews were made with
people in Malmö and connected to research and theories regarding the
subject.
The city dwellers' health is positively affected of calmness, they increase the
feeling of stress and helps us to relax. Which is an argument in creating calm
environments. Research and interviews have been analyzed and summarized in
different aspects who affect the feeling of calm. Several small illustrations of
the aspects have been done. These findings can strengthen the intention with
this thesis, to observe the need of calmness and elucidate the importance of it
and to considerate it in planning and designing places and areas in the city.

Main title:Lugn i staden – vad kan det innebära, hur kan det uttryckas?
Authors:Karlsson, Ida
Supervisor:Cerwén, Gunnar
Examiner:Hägerhäll, Caroline
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:lugn, kontemplation, hälsa, välbefinnande, ljud, plats, stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1466
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1466
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Aug 2012 06:07
Metadata Last Modified:14 Aug 2012 06:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics