Home About Browse Search
Svenska


Boberg, Fanny, 2012. Återhämtning i gröna miljöer vid fysisk och psykisk ohälsa - en kartläggning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Dagens prestationsinriktade samhälle med den stress det innebär, medför att utbrändhet med sjukskrivningar till följd, ökar. Långvarig stress utan möjlighet till återhämtning är tärande på kroppen, och kan på sikt ge upphov till en rad allvarliga sjukdomstillstånd, så som hjärt- kärlsjukdomar, diabetes och depression (Annerstedt, Matilda, muntligen, 2012-05-04).
Att naturen inger en känsla av lugn och avkoppling är något vi varit medvetna om länge (Norfolk, 2000, sid. 19). Men det är under de senaste 30 åren som olika forskare på ett mer vetenskapligt sätt undersökt naturens inverkan på hur vi mår. Resultaten pekar på att vistelse i gröna miljöer, men även att blicka ut över ett naturområde, fungerar avstressande och hälsofrämjande. Intresset för rehabiliteringsträdgårdar sprider sig idag över världen, och deras utformning och påverkan på människan angrips från olika håll av ett flertal yrkesgrupper (Stigsdotter och Grahn, 2002, sid. 60). Uppsatsen belyser främst den forskning som varit banbrytande inom natur och hälsa, bland annat Roger Ulrichs undersökning av operationspatienter i USA från 1980-talet, som visar på att patienter med utsikt mot natur rehabiliteras snabbare än de som blickar ut över en tegelvägg (Ulrich, 1984). Även studier gjorda av psykologparet Rachel och Stephen Kaplan (1989, 1998), som beskriver hjärnans sätt att förhålla sig till olika typer av information som når oss, kommer att belysas.
I uppsatsen diskuteras vad som sker i människan då denne vistas i en grön miljö, både på ett mentalt och kroppsligt plan. Jag kommer att kartlägga vad stress egentligen är, och genom olika referenser resonera kring frågan om hur vår kropp reagerar då den utsätts för påfrestningar. Med bakgrund av detta syftar även uppsatsen till att dra slutsatser kring vad det är i gröna miljöer som har en hälsofrämjande inverkan på oss, och således hur landskapsarkitekter och designers kan formge läkande trädgårdar så att dessa uppfyller såväl den sjukes, som den lite mer starkes behov på ett tillfredsställande sätt.

,

Today´s performance-orientated society, with the stress it brings, increases the amount of sick leaves. Prolonged stress with no time for recovery damages the body and can eventually give rise to a number of serious medical conditions such as cardiovascular disease, diabetes and depression (Annerstedt, Matilda, verbal, 2012-05-21).
The fact that nature is able to bring calm and relaxation is something we have been aware of for a long time (Norfolk, 2000, p. 19). But it is during the past 30 years that various researchers have studied nature´s influence on how we feel in a more scientific way. The results of this research indicate that staying in, and watching, green environments reduce stress and helps increase well-being. All over the world there is a growing interest in research of rehabilitation gardens, and the design of these gardens and the ways in which they may influence people´s well-being is handled by a lot of different professions (Stigsdotter och Grahn, 2002, p. 60). This essay highlights pioneering research about the relationship between nature and health. This includes among others Roger Ulrich´s study of surgical patients in the U.S from the 1980s, showing that patients assigned to rooms with windows looking over a natural scene had shorter postoperative hospital stays than patients in rooms with windows facing a brick wall (Ulrich, 1984). I will also refer to studies made by Rachel and Stephen Kaplan (1989, 1998), describing the brain´s ability to relate to different types of information.
In the essay I will discuss different processes that occur in the human body and mind when we spend time in a natural environment. I will also chart what stress is and in what ways it affects us. The paper also aims to draw conclusions about what elements in green environments that actually have a healthy impact on us, and in what way landscape architects and designers may use this information to create healing gardens that meets the patient´s needs.

Main title:Återhämtning i gröna miljöer vid fysisk och psykisk ohälsa - en kartläggning
Authors:Boberg, Fanny
Supervisor:Cerwén, Gunnar
Examiner:Hägerhäll, Caroline
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:natur, hälsa, rehabilitering, kroppslig, mental, stress, Patrik Grahn, Roger Ulrich, Kaplan och Kaplan, Matilda Annerstedt, Johan Ottosson
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1460
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1460
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Aug 2012 05:22
Metadata Last Modified:14 Aug 2012 05:22

Repository Staff Only: item control page