Home About Browse Search
Svenska


Üebel, Kajsa , 2012. Att bygga järnvägsspårnära – möjligt eller omöjligt?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Målet med denna uppsats är att undersöka huruvida det är möjligt eller om det är omöjligt att bygga järnvägsspårnära med tanke på de skydds- och säkerhetsavstånd som råder. Den viktigaste aktören gällande säkerhetsavstånd är Trafikverket då det är de som planerar och projekterar hela Sveriges järnvägsnät. Förutom säkerhetsavstånden kommer buller, vibrationer och elektromagnetiska fält tas upp. Vidare fortsätter uppsatsen med ett avsnitt som förklarar hur planeringsprocessen går till, vilket stärks genom två intervjuer. Detta föregås med en diskussion som bland annat avser hantera på vilket sätt det kan vara viktigt att bygga järnvägsnära samt hur trafikplanering genom tiderna har möjliggjort att bilåkandet har ökat i städer och orter. Genom att undersöka detta stärks förståelsen för vikten av att samplanera bland annat trafikplanering och stadsplanering. Detta används som sagt som bakgrundsinformation till säkerhetsavstånden som råder, vilka också kommer att kartläggas samt att försöka kartlägga vilka aktörer det är som rekommenderar vilka avstånd. Uppsatsen menar i diskussionen att det är fler faktorer än säkerhetsavstånd som avgör svaret på frågan huruvida det är möjligt eller omöjligt att bygga järnvägsspårnära. Det är en fråga vars svar beror på många inblandade parter, på många olika faktorer samt på huruvida vinsterna med en tät bebyggelse kan övervinna riskerna det innebär att fler personer befinner sig i järnvägsnära lägen.

,

The aim for this essay is to examine if building close to the train tracks is possible or if it is impossible regarding to the safety distances that exists. The most important authority regarding saftey distances are Trafikverket, who are the ones planning and designing the entire Swedish railway network. In addition to the saftey distances, also the noise, the vibrations and the electromagnetic fields are given account for. Furthermore, the essay continues with a section that explains how the planning process is done, which is further strenghtened by two interviews. This is preceded by a discussion which has the intention to manage the way in which it may be important to build near the railway and how traffic planning over the years has enabled an increase in car usage in cities and in towns. By investigating this, an enhanced understanding of the importance of parallel planning regarding traffic planning and urban design hopefully will take place. This is, as previously stated, background information for the safety distances that exist, which also will be identified. The essay will also seek to identify which authoritiy is recommending what distances. This essay states in the discussion that there are more factors than simply the safety distances that determines the answer to the question whether building close to the train tracks is possible or not. It is a question whose answer depends on many parties involved, on many different factors and on whether the benefits of a dense area can overcome the risks it means having more people located close to the train tracks.

Main title:Att bygga järnvägsspårnära – möjligt eller omöjligt?
Authors:Üebel, Kajsa
Supervisor:Cerwén, Gunnar
Examiner:Bergsjö, Ann
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:järnväg, banverket, trafikverket, länsstyrelsen, skyddsavstånd, säkerhetsavstånd, buller, vibrationer, elektromagnetiska fält, hjärup, åkarp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1455
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1455
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Aug 2012 07:32
Metadata Last Modified:13 Aug 2012 07:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics