Home About Browse Search
Svenska


Björklund, Sofie, 2012. Biosfärområdeskonceptet och dess tillämpning i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Biosfärområden är modellområden för hur en hållbar utveckling kan gå till. De utgår
ifrån de tre funktionerna bevara, utveckla och stödja. Syftet med biosfärområden är att
finna metoder för hur vi kan gå en hållbar framtid till mötes genom att kombinera de
ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av utveckling.
Målen med denna uppsats är att dokumentera de syften och funktioner biosfärområden
har och studera tillämpningen av dessa genom exemplet Biosfärområde
Kristianstads Vattenrike. Frågor kring biosfärområdeskonceptets funktioner och
syften lyfts särskilt. Detta syftar till att nå en förståelse för vad ett biosfärområde är
och varför de behövs.
Den framträdande metoden för denna uppsats har varit dokumentstudier. Utifrån
vad som framkommit av dessa studier har en diskussion förts kring biosfärområdeskonceptets
tillämpning i exempelområdet Kristianstads Vattenrike.
Konceptet för biosfärområden skiljer sig från naturskyddsområden då det inte bara
syftar till att bevara natur- och kulturvärden, utan även bruka dessa, dock på ett
långsiktigt hållbart sätt.

,

Biosphere reserves are model areas for how a sustainable development can be done.
They are based on the three functions conservation, development and support. The
purpose of biosphere reserves is to find methods ways how we can go a sustainable
future ahead by combining the ecological, social and economic aspects of development.
The objectives of this essay are to document the purposes and functions of
biosphere reserves and to study the application of these through the example
Biosphere reserve Kristianstads Vattenrike. Questions about the biosphere reserve
concept, functions and purposes highlighted in particular. This aims to reach an
understanding of what a biosphere reserve is and why they are needed.
The prominent method of this essay has been document studies. Based on the
findings of these studies, a discussion about the application of the biosphere reserveconcept
in the example Kristianstads Vattenrike has been held.
The concept of biosphere reserves is different from nature reserves, as it not only
aims to conserve natural and cultural values, but also to use these in a long-term
sustainable way.

Main title:Biosfärområdeskonceptet och dess tillämpning i Sverige
Authors:Björklund, Sofie
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Bensch, Åsa
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:biosfärområde, biosphere reserve, naturområde, naturskyddsområde, hållbar utveckling, Man and the Biosphere programme, UNESCO, Naturvårdsverket, Kristianstads Vattenrike, Vattenriket
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1453
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1453
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Aug 2012 07:27
Metadata Last Modified:13 Aug 2012 07:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics