Home About Browse Search
Svenska


Ekdahl, Emma, 2012. Grön urbanitet - en teoretisk reflektion samt praktisk illustration för Varvsstaden, Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Hur kan vi planera och argumentera för en mer integrerad och intensiv urban grönska i våra allt tätare städer? Vilken viktig roll spelar grönskan i förhållande till dess strukturer, funktioner och upplevelsevärden för stadsmänniskan? Vilka möjligheter ryms inom dagens stadsplanering för att synliggöra och maximera också den täta stadens småskaliga och med bebyggelsen socialt och funktionellt komplext sammanvävda grönskor?
I ett personligt teoretiskt reflekterande utifrån relevant litteratur undersöks möjligheter och begrepp i relation till en grönare urbanitet. Syftet är att lyfta fram behovet av en utökad och mer nyanserad vokabulär som bättre kan motsvara morgondagens behov av att beskriva och planera för ett finmaskigare och småskaligare grönt nätverk också inne i den täta staden.
De i den teoretiska reflektionen funna strukturella, multifunktionella och upplevelseladdade gröna begreppen prövas därefter explorativt i en platsstudie med praktiska illustrationer, analyser och karteringar för området Varvsstaden, Malmö. Som resultat nyanseras, vidgas, urbaniseras, funktionaliseras, laddas, systematiseras och omstruktureras innebörden av begreppet grön urbanitet.

,

Is it possible to plan and argue for a more integrated and intense urban greenery in the dense and compact city of tomorrow? What important part does green actually play, related to its structures, functions and experiences for urban people? What possibilities can be found within cityplanning today in order to visualize and maximize the small-scale greenstructures, often found sociallly and functionally interwoven with buildings and infrastructure in a complex way?
In a personal and theoretic reflection connected to relevant literature, possibilities and concepts concerning a green urbanity is investigated. The aim is to express the need of an extended green vocabulary that better meets the demand of a small-scale, meshlike green structure in our future compact green cities.
The green concepts found during this master project related to structural, multifunctional and characteristic experience, is then beeing tested further in an explorative case study for the area Varvsstaden in Malmö by the use of illustrative applications, analyses and mapping. As a result, the meaning of green urbanity is beeing gradated, urbanized, functionalized, charged, systematisized and restructured.

Main title:Grön urbanitet - en teoretisk reflektion samt praktisk illustration för Varvsstaden, Malmö
Authors:Ekdahl, Emma
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Gustavsson, Eva and Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:urban grönska, urbanitet, grönstruktur, grönplanering, tät stad, förtätning, Varvsstaden, stadsplanering, parkkaraktärer, ekologisk urbanism, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1449
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1449
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Aug 2012 05:40
Metadata Last Modified:13 Aug 2012 05:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics