Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Emelie and Roos, Annie, 2012. Kvinnor och entreprenörskap : vad behöver förändras i samhället för att fler kvinnor ska driva företag?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
382kB

Abstract

Arbetet behandlar hur det svenska samhället ska förändras för att fler kvinnor ska välja att starta företag. Slutsatserna som dras i arbetet är fem stycken och följer: det behövs ett förändrat bidragssystem för det företagsstöd som finns; en attitydförändring till kvinnor och företagare behövs i samhället; en nyanserad forskning på entreprenörskapsområdet behöver utvecklas; pullfaktorer, till exempel möjlighet till självförverkling eller högre inkomst, borde spela en större roll vid startandet av ett företag; och uttrycket kvinnligt entreprenörskap borde försvinna.
Det finns färre kvinnliga entreprenörer än manliga entreprenörer. Detta beror framförallt på olika förutsättningar i livet. Det bör inte spela någon roll om det är en man eller en kvinna som vill starta företag, förutsättningarna borde vara lika. Det är fördelaktigt för samhället om fler kvinnor väljer att driva företag eftersom fler affärsidéer, fler arbetsmöjligheter och ett mer dynamiskt näringsliv bildas.
I studien tas teorier om genus och entreprenörskap upp som en grund till litteraturgenomgången och det empiriska materialet. Den empiriska studien består av tre kvinnliga entreprenörer som intervjuats om sina upplevelser i samband med företagstarten och hur företaget drivs idag.
Förhoppningen med studien är att belysa och väcka intresse för de skillnader som finns i förutsättningar mellan kvinnliga och manliga företagare. En förväntan med studien är att arbetet hjälper till att sprida de kopplingar som finns i dagsläget mellan genus och entreprenörskap. En ökad medvetenhet skulle i slutändan kunna leda till färre studier som fokuserar på genuskillnader.

,

The essay deals with conditions for female entrepreneurs in Sweden and how society could be changed so more women will choose to become entrepreneurs. The five tentative conclusions drawn based on a literature review are: a need for a change in the support system for the industrial aid now available; a change of attitudes is needed in the society towards women and entrepreneurs; a nuanced research on the entrepreneurship field needs to be developed; pull factors, like a greater opportunity for self-fulfillment and higher income, should play a greater role in the creation of a business; and a need for the term female entrepreneurship to disappear. There are fewer female entrepreneurs than male entrepreneurs. This is mainly due to different conditions in life. It should not matter if it is a man or a woman who wants to start a business. The conditions should be equal. It is beneficial for the society if more women choose to run a business because more business ideas, more job opportunities and a more dynamic business environment are created. The study is illustrated with the theories of gender and entrepreneurship as a basis for the literature review, of primarily academic literature, and the case study. The empirical study consists of three female entrepreneurs. These case studies are based on interviews concerning the entrepreneur’s experiences linked to their business start-up and how their company is run today. The study hopes to raise the interest in and illuminate the differences in conditions between female and male entrepreneurs. The aim of the study is to raise an awareness of the gender aspects in entrepreneurship. An increased awareness would, ideally, lead to fewer calls for investigating gender related differences in the future.

Main title:Kvinnor och entreprenörskap
Subtitle:vad behöver förändras i samhället för att fler kvinnor ska driva företag?
Authors:Jonsson, Emelie and Roos, Annie
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:732
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:genus, entreprenörskap, kvinnligt företagande, kvinnliga entreprenörer, kvinnor, entreprenörer, företagare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1418
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1418
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2012 10:46
Metadata Last Modified:10 Jul 2012 10:46

Repository Staff Only: item control page