Home About Browse Search
Svenska


Boijsen, Bim, 2012. Anestesi på giraff. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Anestesi på giraff är komplicerat och dödsfall i samband med komplikationer kring sövning
är rapporterad till ca 10 %. På grund av giraffens kroppsstorlek och säregna anatomi är
sövning på dessa djur därför en stor utmaning. Förberedelser inför immobilisering,
underhållet av sövningen och uppvaknandet efter sövning skiljer sig åt mellan vilda giraffer
och de i fångenskap. I det vilda är kontrollen av miljö, dos och sövningsförlopp avsevärt
mindre. Foder och vätskeintaget kan inte övervakas hos vilda djur och deras vikt och
hälsostatus kan inte heller bedömas på samma sätt som hos djur som lever i fångenskap.
Immobilisering och inledande sedering leder till att giraffen lägger sig ned. På grund av sin
storlek blir fallet då anestesimedlet börjar verka ett mycket riskfyllt moment, ofta med
benfrakturer och kräkningar till följd. Foder kan komma upp i matstrupen och sedan andas
ned i lungorna och leda till koldioxidretention och aspirationspneumoni. Under hela
proceduren bör nacken och halsen stabiliseras för att minska risken för frakturer, muskel- och
nervskador.
Andningsdepression orsakad av sövningsmedlets opioider är vanligt. För att underlätta
andning samt för att underhålla sövningen kan giraffen intuberas. Detta är dock mycket svårt
och inte alltid rekommenderat. Giraffer har svårigheter att hålla kroppstemperaturen konstant
under sövningen vilket leder till att hjärta och kroppstemperatur påverkas;
cirkulationsrubbningar är därmed vanligt. Uppvaknandet efter sövning är även det ett
riskmoment då det kan leda till nya fall och trauman. Anestesi på giraffer är komplext och
kräver stor kunskap av veterinär och assistenter om anestesimedlets dos och verkan i den
enskilda individen.

,

Anesthesia in giraffe is complicated and the mortality rate is 10% due to complications during
the procedure. Because of its body size and quaint anatomy anesthesia on a giraffe is a
challenge. Preparations for immobilisation, monitor under and the recovery after anesthesia
differ between captured and wild giraffes. The control over environment, substances and the
sedative process is limited in the field. Neither body size, intake of nutrition or water, nor the
health of the giraffe can be evaluated with the same precision as in captured animals.
Immobilization and introductory sedation leads to the giraffe lying down. The fall of the
giraffe caused by immobilisation substances is a dangerous procedure because of the size of
the giraffe, often resulting in bone fractures and regurgitation. Rumen content that ends up in
the esophagus can cause secondary inhalation and fatal pneumonia. It is of major importance
to support the long neck during the whole procedure to minimize the risk for bone fractures,
muscle and neuro damages.
Respiratory depression causes by sedative opioides is common. To facilitate the respiration
and to maintain the sedation of the giraffe intubation can be used. However, this is
complicated and not always recommended. The giraffe has difficulties to maintain its body
temperature during anesthesia which can lead to disturbance in circulation and cardiac arrest.
Recovering after sedation can cause the giraffe to fall again and cause itself damages.
Anesthesia on giraffe is complex and demand great knowledge of the veterinarian and the
immobilisation team on effect anesthesia substances and its affect in the individual.

Main title:Anestesi på giraff
Authors:Boijsen, Bim
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:48
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:giraff, giraffa camelopardalis, anatomi, anestesi, immobilisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1414
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1414
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2012 13:12
Metadata Last Modified:09 Jul 2012 13:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics