Home About Browse Search
Svenska


Hoffman, Maya, 2012. Rabies hos afrikansk vildhund, etiopisk varg och tamhundar i Afrika. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Rabies är en virussjukdom som smittar via saliv och orsakar hjärnhinneinflammation
hos drabbade individer. Om viruset inte behandlas innan symptom bryter ut leder
sjukdomen ofrånkomligen till döden. Rabies orsakar stora problem världen över, men
jag har valt att fokusera på Afrika där sjukdomen orsakar cirka 24 000 humana
dödsfall varje år. Värst drabbade är fattiga människor på landsbygden. Man räknar
med att 99 % av alla humana dödsfall beror på smitta från domesticerade hundar och
att 40 % av alla drabbade är barn under 15 år. Rabies kan smitta alla däggdjur men
reservoarer återfinns bara i hos ordningarna Carnivora, t.ex. hunddjur, och
Chiroptera, fladdermöss. I Afrika är den huvudsakliga reservoaren domesticerade
hundar. Eftersom viruset har hög dödlighet slår det hårt på numerärt små populationer
av vilda djur. Man har sett flera utbrott av sjukdomen hos de utrotningshotade arterna
afrikanska vildhund, Lycaon pictus, och etiopisk varg, Canis simensis, och viruset kan
utgöra ett hot för dessa arters överlevnad. För att kontrollera smittan krävs att man
utför vaccinationskampanjer mot de populationer som fungerar som reservoarer. I
Afrika bör vaccination av domesticerade hundar vara tillräckligt för att skydda både
människor och vilda djur. Framgångsrika vaccinationskampanjer mot rabies har
genomförts i många länder i världen och studier visar på att det skulle vara
genomförbart att eliminera eller kraftigt decimera smittan i Afrikas tamhundspopulationer.

,

Rabies is a viral disease transmitted through saliva that causes meningitis in affected
individuals. The disease is lethal if the virus is not treated before the outbreak of
symptoms. Rabies causes major problems worldwide, but in this article I have chosen
to focus on Africa, where the disease causes about 24 000 human deaths each year.
Worst affected are poor people in rural areas. It is estimated that 99% of all human
deaths are due to bites from domesticated dogs and that 40% of all cases are children
under the age of 15. Rabies can infect all species of mammals but reservoirs are found
only in the orders Carnivora, such as canids, and Chiroptera, bats, with the main
reservoirs in Africa being domesticated dogs. Since the virus has a high mortality rate
it can strike hard on numerically small populations of wild animals. Several outbreaks
have been seen in the endangered species African Wild Dog, Lycaon pictus, and
Ethiopian Wolf, Canis simensis, and the virus can pose a threat to these species’
survival. In order to control the disease vaccination campaigns directed at populations
that act as reservoirs are needed. In Africa vaccination of domesticated dogs should
be sufficient to protect both humans and wild animals. Successful vaccination
campaigns have been completed in many countries worldwide and studies show that it
would be possible to eliminate or greatly decimate the infection in Africa’s
populations of domesticated dogs.

Main title:Rabies hos afrikansk vildhund, etiopisk varg och tamhundar i Afrika
Authors:Hoffman, Maya
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:74
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:rabies, vaccination, domesticerade hundar, tamhund, afrikansk vildhund, etiopisk varg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1408
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1408
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2012 10:49
Metadata Last Modified:09 Jul 2012 12:43

Repository Staff Only: item control page