Home About Browse Search
Svenska


Ugander, Joakim and Wikman, Emma, 2012. Entreprenörers ledarskap : en kvalitativ studie av hur entreprenörer kan utveckla sitt ledarskap. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
189kB

Abstract

Intresset för entreprenörskap ökar eftersom det ses som viktigt del för samhället med utveckling av nya produkter och tjänster samt skapande av arbetstillfällen. För att företag ska lyckas växa är det inte tillräckligt med att ha tillgänglig arbetskraft utan denna måste också användas på ett effektivt sätt. Därför blir ledarskapet en central del i entreprenörledda företag. Men många entreprenörer är inte vana vid ledarrollen då deras motiv för att starta företag ofta grundar sig på en affärsidé och en vilja att vara självständiga. Jämfört med anställda ledare så når entreprenörer rollen som ledare mest per automatik snarare än att det är ett medvetet karriärval.
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur entreprenörer kan bli bättre ledare med fokus på anställdas motivation. Forskningsfrågorna som ställs är hur entreprenörer ser på sitt ledarskap och hur entreprenörer kan förbättra sitt ledarskap. Målgruppen för uppsatsen är entreprenörer, studenter och rådgivare inom företagande.
Studien har en kvalitativ ansats och har sin utgångspunkt i intervjuer med fyra företagsledare. Tre av dessa var grundare eller medgrundare av företaget som de ledde. En litteraturstudie har gjorts för att hitta förklaringar till de resultat som empirin gav.
Resultaten visar att företagsledarna lägger stor vikt vid att anställda ska vara självgående och att anställdas personliga utveckling ses som central för ett effektivt ledarskap. För entreprenörer är det också viktigt att ta ett steg bakåt samtidigt som mer och mer uppgifter delegeras till de anställda när företaget växer. För att utveckla sin ledarskapsförmåga var inspiration utifrån viktig som exempelvis via en personlig mentor, i nätverk och via böcker om entreprenörskap och ledarskap. En entreprenör uttryckte att bristen på erfarenhet från andra organisationer gjorde att han tyckte sig sakna exempel på sätt att lösa organisatoriska utmaningar.

,

Entrepreneurship is gaining increasing interest as it is regarded as an important part of society, for developing new products and services as well as creating job opportunities. In order for companies to grow it is not enough to have available labor, companies must also be able to utilize the workforce in a good way. Therefore the role of leadership is of great importance in entrepreneurial companies. However, many entrepreneurs are not used to the role of a leader as their motives for founding a company are often based on a business idea combined with a will to be independent. In comparison to employed managers entrepreneurs reach their leading position as a result of their company ownership rather than as a choice for their career.
The purpose of this thesis is to explore how entrepreneurs can become better leaders with a focus on employee motivation. The research propositions are how entrepreneurs perceive themselves as leaders and how entrepreneurs can improve their leadership. The thesis is addressed to entrepreneurs looking for ways to improve their leadership skills as well as students and consultants working with entrepreneurs.
The thesis is based on interviews with 4 CEO`s regarding their leadership and their view on employee motivation. Three of the interviewed CEO´s were founders or co-founders of the company they were in charge of. A literature review was conducted with the aim of finding explanations to the empirical results.
The results show that the CEO`s put great emphasis on employee’s abilities to work independently and that the personal development of employees was regarded as important in order for the CEO to lead. It is also important for an entrepreneur to be willing to take a step back as more and more tasks are delegated to employees. Inspiration from outside is crucial for the entrepreneurs development and the interviewed entrepreneurs sought this in many ways, through a personal mentor, through networking with other business managers and founders and by reading inspirational books about leadership and entrepreneurship. Lack of organizational experience from other companies was pointed out by one entrepreneur as being a drawback since he lacked examples of solutions to organizational problems.

Main title:Entreprenörers ledarskap
Subtitle:en kvalitativ studie av hur entreprenörer kan utveckla sitt ledarskap
Authors:Ugander, Joakim and Wikman, Emma
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:723
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Entreprenörer, Ledarskap, Utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1393
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1393
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:09 Jul 2012 08:03
Metadata Last Modified:09 Jul 2012 08:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics