Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Sofia, 2012. Faktorer som påverkar skogsfastigheters pris. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
706kB

Abstract

Under de senaste 20 åren har priset på skogsfastigheter ökat dramatiskt. Historiskt sett har priset på skogsfastigheter haft en tydlig koppling till skogens avkastning, men detta samband tycks inte längre gälla. Utöver värdet av skogens ekonomiska avkastning, tillkommer idag värdet av ickemonetära resurser som tidigare hade en begränsad betydelse för fastigheternas pris.

Faktorer som bonitet och åldersfördelning påverkar en skogsfastighets avkastning. Men är det självklart att dessa faktorer även påverkar skogsfastigheters pris? Om utvecklingen av fastighetspriset medfört en försvagad koppling mellan avkastning och pris, kan detta då förklaras av att tidigare prispåverkande faktorer inte längre beaktas i fastighetsvärderingarna?
Syftet med studien var med bakgrund av detta att undersöka hur ett antal faktorer påverkar fastigheters pris; däribland åldersfördelningen och boniteten.

Resultatet antyder att varken boniteten eller åldersfördelningen har någon signifikant inverkan på priset på skogsfastigheter. Vad som i huvudsak påverkar priset är fastighetens stående virkesvolym och den region, enligt LRF Konsults indelning, som fastigheten är belägen i.

Slutsatsen av resultatet är att värderingen av fastigheter i huvudsak görs utifrån fastigheternas stående skogsvolym och deras regiontillhörighet. Prisutvecklingen tycks inte bara ha påverkat förhållandet mellan avkastningen och priset, utan även minimerat inflytandet av faktorer som åldersfördelning och bonitet. Detta innebär att fastigheter som köpts inom samma region till samma pris per kubikmeter skog, kan ha väsentligt olika förutsättningar att avkasta investeringen.

,

Over the last 20 years, the price on forest real estates has increased dramatically. Historically the price on forest real estates has been closely connected to the economic yield of the estate, but this connection no longer seems to be valid. In addition to the economic yield of the forest, other resources that previously had limited influence on forest real estate prices now add to the price.

Factors like site productivity and age distribution affect the economic yield of a forest real estate. But is it obvious that these factors still influence the forest real estate prices as they once did? If the development of the forest real estate prices has led to a weakened connection between economic yield and price, could this be explained by the fact that previously price affecting factors no longer are taken in to consideration when valuing forest real estates? The purpose of the study was therefore to investigate how a number of factors influence the forest real estate price; including site productivity and age distribution.

The results shows that neither site productivity, nor age distribution have a significant impact on the forest real estate price. What mainly influence the prices seems to be the standing forest volume on the estate and the region, according to LRF Konsults division, that the estate is located in.

The conclusion of the result is that forest real estates are valued mainly according to the standing forest volume on the estate and the region in which the estate is located. The development of the prices seems not only to have influenced the relationship between the economic yield of the forest and the prices, but also minimized the influence of factors like age distribution and site productivity. This means that real estates that are bought within the same region, at the same price per cubic meter of forest, can have considerably different potential to gain economic yield.

Main title:Faktorer som påverkar skogsfastigheters pris
Authors:Carlsson, Sofia
Supervisor:Eriksson, Lennart
Examiner:Bohlin, Folke
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:101
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:avkastningsvärde, marknadsvärde, skogsfastigheter, forest real estates, market value, net present value
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1338
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1338
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2012 11:16
Metadata Last Modified:16 Nov 2012 14:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics