Home About Browse Search
Svenska


Eriksson , Sofia and Olsson, Tina and Servin, Rebecca, 2012. The role of relationships in lending to farmers : a study from the loan officer’s perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
377kB

Abstract

There have been significant changes in the agricultural sector during the past 20 years (Jordbruksverket, 2008). The development of today is towards deregulation and adaption to global market conditions. As farmers try to adapt to the changed and more competitive market conditions investments are often necessary (LRF Konsult et al, 2012). Loans to agriculture and forestry businesses have increased to record levels and debt has doubled over the past years. The financial turbulence of the past years has contributed to an increase of the meaningfulness and willingness of the banks to be able to understand and handle risks associated with agriculture and forestry (Breiding, 2010). Handelsbanken has during the last five years made a major expansion in the segment of farm and forestry clients.
When assessing finance to farm businesses, it can be a costly and complicated process for the loan officer to find the right objective information; therefore the personal contact and relationship between the loan officer and the credit applicant is a very important factor in the credit evaluation process (Akhavein et al, 2004). Yet little is known about how the relationship is established and which factors affect the relationship (Hedelin & Sjöberg, 1992; Bruns 2003). The farm- and forestry division of Handelsbanken is interested in investigating how the relationship between the bank and its clients is established and what factors are influencing the relationship.
The purpose of this study is to investigate how loan officers establish an understanding of applicants' personal character in the loan application process, and how that understanding together with the personal relationship that is formed between the loan officer and the credit applicant affects the credit evaluation.
The approach of this project is explorative. According to Kvale (1997) the aim of an explorative study is to search for new dimensions of the unit of analysis. The reason for choosing an explorative approach of the study is that there has not been much research about the lending relationship between loan officers and farmers (Lindstrand, 2003). This study consists of a theoretical framework where data was collected in order to obtain a general understanding about relationships and the problems and solutions associated with lending relationships. In order to obtain a deeper understanding of the characteristics of the relationship in the credit evaluation process, literature that describes the problem associated with lending relationships is studied. A case study including interviews with 16 loan officers working at Handelsbanken were conducted in March and April 2012, in order to collect data for studying the relationship between loan officers and farmers.
The conclusion that can be drawn from this study is that the loan officers establish an understanding of applicants' personal character in the loan application process by being interested in the credit applicant and his business. This creates legitimacy for the loan officer and he receives the credit applicants’ approval, which creates trust in the relationship. A relationship built on trust leads to improved communication between the loan officer and the credit applicant. The good communication can increase the flow of information, which leads to the establishment of a mutual understanding. This understanding between the parties decreases the problems of information asymmetry in the credit evaluation process, which makes the process more efficient and viable in a long-term perspective.

,

Under de senaste 20 åren har det skett stora förändringar inom den agrara sektorn i Sverige (Jordbruksverket, 2008). Förändringarna har inneburit avregleringar av jordbrukspolitiken, vilket resulterat i lantbruksföretagare måste anpassa sig till alltmer marknadsmässiga krav och regelverk. Många lantbruksföretagare måste göra stora investeringar för att uppfylla de nya kraven och vara konkurrenskraftiga på marknaden (LRF Konsult et al, 2012). Investeringar innebär för många lantbrukare belåning av externt kapital, vilket också märks hos banker och kreditinstitut där utlåningsnivåerna till kunder inom den agrara sektorn fördubblats under de senaste åren. Den finansiella turbulens som råder på världsmarknaden sedan en tid gör att det är än viktigare att bankerna är insatta i och förstår förutsättningarna och riskerna med att bedriva skog- och lantbruk (Breiding, 2010). Handelsbanken är en av de svenska bankerna som under de senaste åren gjort en stor satsning inom detta segment genom att bygga upp en egen division för skog och lantbruk.
Det kan vara en kostsam och komplicerad process för bankerna att hitta trovärdig och objektiv information om lantbruksföretag (Akhavein et al, 2004). Den personliga relationen mellan kreditgivaren och kredittagaren kan därför vara av stor betydelse för att kunna göra en rättvis kreditbedömning. Det finns inte så mycket forskning gjord om vilken betydelse den personliga relationen har vid kreditbedömningar och vilka faktorer som påverkar relationen (Hedelin & Sjöberg, 1992; Bruns 2003). Handelsbanken skog- och lantbruk är intresserade av att få en djupare förståelse för hur relationen mellan kreditgivare och kredittagare etableras samt hur relationen påverkar kreditgivningsprocessen.
Syftet med denna studie är att undersöka hur kreditgivare skapar sig en förståelse för kredittagarens personliga egenskaper, samt hur denna förståelse påverkar kreditbedömningsprocessen.
Denna studie har ett explorativt angreppssätt. Enligt Kvale (1997) är syftet med en explorativ studie att söka efter nya dimensioner av studieobjektet. Ett explorativt angreppssätt passar denna studie eftersom ämnet ”betydelsen av relationen mellan kreditgivare och lantbruksföretagare” är relativt outforskat (Lindstrand, 2003). Denna studie består av ett teoretiskt ramverk för att ge en förståelse om affärsrelationer. Litteraturstudien består av en genomgång av vetenskapliga artiklar och böcker för att ge en djupare inblick i bankrelationer och relationens betydelse i kreditgivningsprocessen. För att applicera frågeställningen på lantbrukssektorn gjordes under mars och april 2012 en telefonintervjustudie med 16 skog- och lantbruksansvariga kredithandläggare inom Handelsbanken.
Slutsatsen av denna studie är att kreditgivaren skapar sig en förståelse för kredittagarens personliga egenskaper genom sitt intresse för kredittagaren och dennes verksamhet. Kreditgivarens intresse och förståelse skapar ett gillande hos kredittagaren, vilket resulterar i ökad legitimitet för kreditgivaren och skapar ett förtroende i relationen. En relation baserad på förtroende leder till förbättrad kommunikation mellan parterna. Förbättrad kommunikation mellan de båda parterna kan öka flödet av information i kreditbedömningsprocessen. Ökat flöde av information och en ömsesidig förståelse minskar problemen med asymmetrisk information. Detta resulterar i en effektivare kreditbedömningsprocess och ger bättre förutsättningar för att relationen ska vara hållbar i ett längre perspektiv.

Main title:The role of relationships in lending to farmers
Subtitle:a study from the loan officer’s perspective
Authors:Eriksson , Sofia and Olsson, Tina and Servin, Rebecca
Supervisor:Ferguson, Richard and Åttingsberg, Rolf
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:727
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Asymmetric information, communication, credit evaluation, farm business, information, relationships, trust
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1335
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1335
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:03 Jul 2012 13:29
Metadata Last Modified:03 Jul 2012 13:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics