Home About Browse Search
Svenska


Bondesson, Wictoria and Erlingson, Fredrik, 2012. Resonemangsäktenskap mellan offentliga och privata sektorer : hur offentlig verksamhet motiverar och utvärderar storskalig offentlig-privat samverkan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
764kB

Abstract

Företag och organisationer specialiserar sig inom sitt verksamhetsområde, vilket gör att annan kompetens får stå tillbaka. För kunna genomföra vissa projekt är det önskvärt, ibland kan det till och med krävas, att olika organisationer samarbetar. Offentlig sektor har under de senaste decennierna samarbetat med privata företag, i så kallade offentlig-privat samverkan - OPS, vilket förekommer i olika former. Precis som i de flesta samarbeten delas arbetet upp efter kompetens, vilket möjliggör att parterna kan fokusera på vad de gör bäst. Det rör sig inte om vanlig kontraktering eller privatisering, utan att tillföra något utöver det som parterna skulle kunna åstadkomma på egen hand.
Uppsatsen undersöker hur offentlig sektor utvärderar resultaten av långsiktiga, omfattande OPS och vilka motiv som används för att ingå ett sådant projekt. Benthams utilitaristiska tanke om största möjliga lycka för största möjliga antal människor kan ses som ett mål för offentlig sektor: Samhället ska ordnas till det bästa och det är offentlig sektors ansvar. En intressekonflikt kan uppstå vid samarbete mellan offentlig sektor och privata företag, eftersom företaget behöver gå med vinst. Det borde därför ligga i offentlig sektors intresse att se till att OPS-projektet verkligen har gagnat samhället.
För att kunna förstå hur utvärderingarna går till samt vilka anledningar som används för att motivera OPS för offentlig sektor har en litteraturgenomgång på ämnet gjorts. Teorier kring makt, lojalitet och projektstyrning har använts för att tolka de valda artiklarna och sätta dem i ett sammanhang. Motiven för OPS har huvudsakligen setts ur ett företagekonomiskt perspektiv, eftersom de mest frekventa skälen som lyfts fram i artiklarna är kostnadseffektivitet, riskallokering och möjligheten att tidigarelägga större projekt. Litteraturgenomgången visar att utvärderingar inte sker i den grad som litteratur inom projektstyrning rekommenderar, vilket är negativt ur flera synvinklar – det blir svårt att bedöma om resurserna användes på rätt sätt, om resultatet blev det önskade och att det blir svårt att ta med sig lärdomar till eventuella framtida projekt. Även en tidig utvärdering i början av projektet, tydliga avtal samt en analys av samarbetet skulle förbättra OPS-projekt och underlätta för den slutgiltiga utvärderingen.

,

Over the last few decades, the public sector has collaborated with private organisations through so called public-private partnerships (PPPs). PPPs differ from other types of co-operation in terms of both structure and scope. This essay focuses on the arguments in favour of long-term, comprehensive PPP projects for the public sector, and on how the public sector evaluates the result of such projects. It should be in the public sector’s interest to run society in a way that benefits as many of the citizens as possible. Hence, the public sector ought to thoroughly evaluate the societal benefit of projects with a private company, especially given that companies generally strive for profit, which might collide with the interest of society. A literature review has been carried out and interpreted through theories on power, loyalty and project management. The motives for PPP has essentially been focus upon cost efficiency, risk allocation and the opportunity to bring forward major projects on an earlier stage with the help of private resources, instead of taxes and other public resources. The literature review demonstrates that evaluations are not carried out as often as hoped for. The lack of ex-post evaluation brings several negative aspects; without evaluations it is difficult to determine how society gained from the collaboration, to determine if the outline of the project worked or not, and generate experience for future projects. Moreover, an early ex-ante evaluation, a clear contract and an analysis of the other part of the PPP would enhance future projects and favour the final evaluation.

Main title:Resonemangsäktenskap mellan offentliga och privata sektorer
Subtitle:hur offentlig verksamhet motiverar och utvärderar storskalig offentlig-privat samverkan
Authors:Bondesson, Wictoria and Erlingson, Fredrik
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:725
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC, NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:företag, motiv, offentlig sektor, OPS, PPP, privat, utvärdering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1332
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1332
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2012 13:14
Metadata Last Modified:03 Jul 2012 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics