Home About Browse Search
Svenska


Sellberg, Linnéa and Sjögren, Pernilla, 2012. Storytelling som marknadsföringsstrategi : AB Enaforsholm. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
563kB

Abstract

The marketing strategies discussed in today’s literature are often developed for larger compa-nies and are therefore poorly fitted for smaller businesses with little resources, such as the small resort Enaforsholm Fjällgård in Jämtland. Hence, this paper focuses on presenting and discussing the marketing strategy storytelling and whether it is applicable to Enaforsholm Fjällgård. This mountain resort was given to the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) in 1937 as a trust fund to be managed in the spirit of the grantor A.W. Bergsten. It is, in large, reserved preserved in its historic condition. The premise is that the story of Bergsten and his life could be used in the external marketing to create a concept that creates greater value and attracts customers. The story tells of how Bergsten became a suc-cessful businessman but only found happiness when he, due to poor health, started visiting the mountains where he found his summer home at Enaforsholm. This paper will show how the use of stories in marketing fits well with traditional marketing theories and consumption behavior theory. It will also show the conclusion that the benefits of storytelling out ways the disadvantages. Another conclusion is that the story of the grantor can be used in marketing purposes and that this story can be implemented as a concept for Enaforsholm Fjällgård.

,

De marknadsföringsstrategier som diskuteras i dagens litteratur är ofta avsedda för större organisationer och företag. För mindre företag är dessa marknadsföringsstrategier ofta illa lämpade. I detta arbete presenteras och diskuteras därför marknadsföringsstrategin storytelling som ett alternativ till mer traditionella strategier. Fokus ligger på hur storytelling kan lämpa sig för fallföretaget AB Enaforsholm, som driver en småskalig pensionatverksamhet på Enaforsholm Fjällgård i Jämtland. Företaget har haft problem att locka nya kunder med tidi-gare marknadsföringsstrategier, varför det är intressant att hitta en ny strategi. Under företa-gets verksamhetsår erbjuds aktiviteter av olika slag, bland annat fjällvandring, jakt, fiske, och kurser i fjällvandring och akvarell. Företaget tar även emot grupper för konferenser. Det finns potential, men beläggningen är trots det låg. De flesta som besöker hotellet är återkommande gäster. Företaget lyckas med andra ord inte kommunicera sin produkt till potentiella kunder.
Enaforsholm Fjällgård är en stiftelsegård som förvaltas av Kungliga Skogs- och Lantbruks-akademien (KSLA). Gården donerades till KSLA år 1937 av A.W. Bergsten under förutsätt-ningarna att de skulle bevara gården och driva den i hans anda. Eftersom det finns en historia bakom fjällgården som är väl dokumenterad, skulle storytelling kunna vara en lämplig marknadsföringsstrategi för AB Enaforsholm. I detta arbete beskrivs de för- och nackdelar som finns med användandet av storytelling. Utifrån dessa diskuteras om deras historia kan användas i marknadsföringen samt huruvida det är fördelaktigt för AB Enaforsholm att implementera strategin.
En slutsats som kunnat dras, utifrån den genomgångna litteraturen, är att storytelling är en intressant marknadsföringsstrategi som med rätt inställning från företaget, mycket väl kan bli framgångsrikt. Den historia som finns om A.W. Bergsten kan också konkretiseras till en berättelse som mycket väl kan användas i konceptbyggande och marknadsföringssyfte för AB Enaforsholm.

Main title:Storytelling som marknadsföringsstrategi
Subtitle:AB Enaforsholm
Authors:Sellberg, Linnéa and Sjögren, Pernilla
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:721
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:AB Enaforsholm, berättelse, differentiering, Enaforsholm Fjällgård, historia, KSLA, koncept, marknadsföring, storytelling, strategi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1330
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1330
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2012 13:06
Metadata Last Modified:03 Jul 2012 13:06

Repository Staff Only: item control page