Home About Browse Search
Svenska


Fries, Carl Johan, 2012. The Toyota Production System (TPS) : ett verktyg för att skapa effektiv och lönsam produktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
690kB

Abstract

Many companies are currently working to optimize and streamline their processes and production lines to achieve higher profitability. In increasingly competitive markets, companies are working to find solutions to increase the value of their production with such a small use of resources as possible.
A tool used to accomplish this is the Lean management system. Lean comes from the production system that Toyota has been developing since the early 1900's, The Toyota Production System (TPS). The Lean philosophy helps companies, by working towards continuous improvement in its operations, to achieve higher customer satisfaction, more efficient production and ultimately higher profitability.
Many companies are working to implement Lean in their organization. But there are many who fail to implement a complete change towards Lean. That's because many companies use only a few theories and tools as described in Lean, which is not enough.
This leads to the purpose of this study which is to examine how Lean tools can be used to achieve more efficient operations, increased customer satisfaction and improved profitability. In addition to this, Toyota's assertion that there is always room for continuous improvement within a business is examined to find out if it’s reasonable or not.
To get answers to the above stated problem, a theoretical study of Lean and its principles and tools was conducted. In addition, a short study of process, organization and motivation theory to complement Lean theories was done. The theoretical findings were analyzed and then put in relation to an empirical study to link Lean to a specific case.
The conclusions of these studies are that Lean and its theories can help companies increase efficiency, increased customer satisfaction and ultimately increased profitability. Strong commitment and deep understanding is required of both the company management as of the employees in the organization. Only when the organization has the full understanding of the current situation, why a change in the business is required and the aim with the change is understood, you can put Lean into effective use. Lean is a powerful tool for an organization that wants to change and develop their business.

,

Många företag arbetar idag med att optimera och effektivisera sina processer och produktionslinor för att nå en högre lönsamhet. På alltmer konkurrensutsatta marknader arbetar företag med att hitta lösningar för att öka värdet på sin produktion med en så liten resursanvändning som möjligt.
Ett verktyg för att åstadkomma detta är ledningssystemet Lean. Lean härstammar från det produktionssystem som Toyota har utvecklat sedan början av 1900-talet, The Toyota Production System (TPS). Leanfilosofin innebär att företag genom att arbeta mot ständiga förbättringar i sin verksamhet skall nå en högre kundnöjdhet, effektivare produktion och slutligen en högre lönsamhet.
Många företag arbetar med att implementera Lean i sin organisation. Det är många som inte lyckas att genomföra en fullständig implementering av Lean. Det beror på att många företag endast använder enstaka teorier och verktyg som Lean beskriver, vilket inte är tillräckligt.
Det leder fram till den här studiens syfte att undersöka hur Lean som verktyg kan användas för att nå en effektivare verksamhet, nöjdare kunder och en förbättrad lönsamhet. Utöver detta undersöks också om Toyotas påstående att det alltid finns utrymme för ständiga förbättringar inom en verksamhet är rimligt.
För att få svar på ovanstående genomfördes en teoretisk studie av Lean och dess principer och verktyg. Utöver det gjordes en kortare studie av process-, organisations- och motivationsteori som en komplettering till Leanteorierna. De teoretiska slutsatserna analyserades och ställdes sedan i relation till en empirisk studie för att anknyta Lean till ett konkret fall.
Slutsatserna av studierna är att Lean och dess teorier kan hjälpa företag till ökad effektivitet, ökad kundnöjdhet och slutligen ökad lönsamhet. Stort engagemang och djup förståelse krävs av såväl företagsledningen som hos de anställda i organisationen. Först när förståelsen för den aktuella situationen, varför en förändring av verksamheten krävs och vad målet är, kan Lean börja användas effektivt. Lean som verktyg är ett kraftfullt instrument för en organisation som vill förändra och utveckla sin verksamhet.

Main title:The Toyota Production System (TPS)
Subtitle:ett verktyg för att skapa effektiv och lönsam produktion
Authors:Fries, Carl Johan
Supervisor:Nilsson, Jerker
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:720
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Effektivisering, Lean, Process, Production, System, Toyota, TPS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1329
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1329
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2012 08:54
Metadata Last Modified:03 Jul 2012 08:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics