Home About Browse Search
Svenska


Ederyd, Marcus , 2012. Användning av avverkningslikvider bland svenska enskilda skogsägare. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I Sverige finns det 330 000 skogsägare och tillsammans äger de ca 50 % av den produktiva skogsmarken i landet. Varje år avverkar de enskilda privata skogsägarna skog för stora värden. Eftersom det privata skogsbruket omsätter en betydande andel pengar varje år finns det ett flertal företag med olika affärsinriktning som på olika sätt försöker hjälpa den enskilde skogsägaren att uppnå ett bra ekonomiskt resultat. För att kunna hjälpa dessa skogsägare måste kunskapen om dem och deras behov öka.

Syftet med det här examensarbetet har varit att kartlägga enskilda skogsägares användning av avverkningslikviden och hur den fördelas mellan olika användningsalternativ. Vidare har det studerats om någon viss typ av kassaflöde går att härleda till någon kategori av skogsägare och drivkraften bakom avverkning.

Den vetenskapliga metoden som huvudsakligen har legat till grund till detta arbete är en kvantitativ studie i form av en enkät som sändes ut till 500 slumpmässigt utvalda skogsägare över hela Sverige. Antalet bearbetningsbara svar uppgick till 136 (27,2 %). I övrigt har även en litteratursökning gjorts och utav den litteratur som var att betrakta som relevant gjordes en litteraturstudie.

Kartläggningen av avverkningslikvidens användningsområden har fokuserat på dels vilket eller vilka alternativ skogsägaren har valt samt hur stor andel som lagts på varje alternativ. För att få fram ett intressant bakgrundsunderlag fokuserade enkätstudien på tre delar; kännetecken hos skogsägaren, fastighetens egenskaper, skogsägarens ekonomi.

Det som framkom var att det mest typiska användningsområdet av likviden var investeringar i fastigheten och att det näst vanligaste alternativet var privatkonsumtion. Det gick även att urskilja olika kassaflöden för varje kategori av skogsägare och att drivkraften bakom att en avverkning aktualiserades var att skogsägaren hade gjort en egen bedömning av skogstillståndet och att de skulle få ett bra pris för virket.

,

Marcus Ederyd, Student, Swedish University of Agricultural Science. Cash flow of harvesting money of small-scale private forest owners in Sweden SLU, Uppsala, Sweden.

Thesis within the master program “Industrial Forest business management” at the Swedish University of Agricultural Science.

The main subject is cash flow of harvesting payments, the paper also discuses if cash flows can be affected by categories of small-scale private forest owners.

Background: Each year harvesting contributes to considerable economics values. Payments for these harvestings are handled in different ways depending on the forest owner’s situation. There is currently no good way to identify the distribution of these flows of money. The data that exists in the field affects only costs such as silviculture, thinning, fertilization, drainage and forest roads. Because of this e.g. different financial institutions do not know how they should respond to forest owners in their pursuit of investment options by harvesting payments.

Aim: How do small-scale private forest owners use their harvesting payments. The method used is a quantitative, by using a questionnaire.

Results: The paper concludes that the most common alternative to place the harvesting payment is in investments in the real estate and the second most common choice is private consumption. Different types of small-scale forest owners tend to handle their payments from harvestings in a different way. The result shall not be seen as an explanation of all small-scale private forest owners in Sweden when it is unclear whether the result is significant.

Main title:Användning av avverkningslikvider bland svenska enskilda skogsägare
Authors:Ederyd, Marcus
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:Eriksson, Lennart
Series:Examensarbeten
Volume/Sequential designation:98
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Kassaflöde, målstruktur, kartläggning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1313
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1313
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Additional Information:
Deposited On:29 Jun 2012 11:45
Metadata Last Modified:16 Nov 2012 14:00

Repository Staff Only: item control page