Home About Browse Search
Svenska


Muley, Thorsten, 2012. The possible role of transmissible gastroenteritis virus (TGE) and porcine respiratory corona virus (PRCV) in the mortality of Ugandan back-yard piglets. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
345kB

Abstract

In Uganda, small scale pig production plays a major role for households to earn a living and to secure their access to meat. Piglet mortality due to diar-rhoea-related dieseases is high. In an attempt to understand the underlying causes for this high mortality this study aims to investigate the role of trans-missible gastroenteritis virus (TGEV) and is a part of a larger project con-ducted at Makerere university in Uganda.
A complicating factor in this investigation is the porcine respiratory corona-virus (PRCV), a stabile mutant form of the TGE virus. The occurrence of this virus had shown to alter the impact of TGEV in e.g. Europe and North Amer-ica. The interaction between these two viruses is discussed. Even porcine ep-idemic diarrhoea (PED) is a coronavirus-induced disease of swine and reports on the presence of all three viruses in the world is reviewed.
48 serum samples from adult pigs from the district of Gulu in Uganda were tested. The test used in this study is an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) which is able to identify both TGEV and PRCV and to differentiate between these viruses. Test results for all samples showed to be negative. The result is discussed by considering a possible impact of the extensive heat-inactivation on the samples as well as geography, climate and trade pattern of the district of Gulu in Uganda.

,

I Uganda har grisproduktion i liten skala stor betydelse för att hushållen ska kunna få en inkomst och säkra sin tillgång till kött. Spädgrisdödligheten på grund av diarrésjukdomar är hög. I ett försök att förstå de underliggande or-sakerna för denna höga dödlighet avser denna studie att undersöka betydelsen av transmissible gastroenteritis virus (TGEV) som en del av ett större projekt genomfört av Makerere universitetet i Uganda.
En komplicerande faktor i denna undersökning är porcine respiratory coro-navirus (PRCV), en stabil muterad form av TGE viruset. Förekomsten av detta virus har visat sig kunna förändra påverkan av TGEV i t.ex. Europa och Nord Amerika. Interaktionen mellan dessa två virus diskuteras. Även porcine epidemic diarrhoea (PED) är en coronavirus-inducerad grissjukdom och rap-porter om förekomsten av dessa tre virus i världen återges.
48 serum prover från vuxna grisar från Gulu-distriktet i Uganda testades. Testet som användes i denna studie är en enzyme-linked immunosorbent as-say (ELISA) som kan identifiera både TGEV och PRCV och skilja mellan dessa två. Testet visade negativa resultat för samtliga prov. Resultatet disku-teras med hänsyn till en möjlig påverkan av den omfattande värme-inaktiveringen av proverna men även geografi, klimat och handelsmönster i Gulu-distriktet i Uganda.

Main title:The possible role of transmissible gastroenteritis virus (TGE) and porcine respiratory corona virus (PRCV) in the mortality of Ugandan back-yard piglets
Authors:Muley, Thorsten
Supervisor:Jacobson, Magdalena
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:54
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Transmissible gastroenteritis, TGE, Porcine respiratory coronavirus, PRCV, Piglet mortality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1305
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1305
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2012 09:02
Metadata Last Modified:29 Jun 2012 09:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics