Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Johanna, 2012. Påverkan av frysning på spermiemorfologin hos kattdjur, med tamkatt som modelldjur. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
72kB

Abstract

Världens mest utrotningshotade kattdjur just nu (2011) är det Spanska lodjuret. Arten har
visats ha dålig spermiekvalitet och en liten genetisk pool vilket försvårar räddningsarbetet.
Det enda vilda svenska kattdjuret, det europeiska lodjuret, är i nuläget ingen utrotningshotad
kattart, men kunskap om artens reproduktion är viktigt vid beslut om förvaltning av
populationen. Det Europeiska lodjuret har dessutom använts som modelldjur för det hotade
Spanska lodjuret. Vid basala studier av till exempel undersökningsmetoder kan det vara
lämpligt att använda ett tamdjur som modelldjur för vilda djur varför tamkatten ofta används
som modelldjur för vilda kattdjur. Vid fertilitetsundersökningar hos olika djurslag undersöker
man rutinmässigt spermiernas koncentration, morfologi och motilitet. Samma
undersökningsgång kan även tillämpas vid fertilitetsövervakning av svenska viltstammar.
Ibland har man bara frysta organ från vilda djur att tillgå men inga studier har gjorts på hur
vanlig frysning påverkar spermiernas morfologi. Syftet med den här studien var att se hur
frysning påverkade spermiemorfologin. Tamkatten användes som modelldjur. I studien ingick
spermier från 16 testikelpar från friska, kastrerade tamkatter, där den ena testikeln först frystes
och den andra var färsk vid fixering av spermierna. Spermieproverna undersöktes med
avseende på morfologi. Det förelåg en statistiskt signifikant skillnad mellan färska och frysta
preparat på två av de parametrar som undersöktes, svansfel (p<0,01) och distala droppar
(p<0,00) där prover som hade varit frysta hade falskt bättre spermiemorfologi. Det är således
viktigt att beakta hur frysning påverkar spermiernas morfologi då tidigare fryst material
används vid fertilitetsövervakning.

,

The most endangered cat species in the world is the Iberian Lynx. In Sweden the only wild
felid is the European Lynx which is not a species threatened by extinction, at the present
(2011). However, there are other species of the Felida family, who are showing signs of
decreased fertility. Poor sperm quality and a small genetic pool, complicates the efforts of
rescuing the species. When evaluating fertility in animals, sperm morphology, motility and
concentration are routinely measured. However, sometimes only frozen organs from wild
animals are available, yet there has been no study on the impact of freezing on the
morphology of the sperm cells. The aim of this study was to evaluate if the freezing process
affects the sperm morphology. Testicles from healthy, castrated domestic cats (n=16) were
collected for the trial. Spermatozoa where fixed from one of the testicles in each pair, and the
5
other testicle was frozen before fixation of the spermatozoa. All samples containing sperm
cells where evaluated for sperm morphology. There was a statistically significant difference
between fresh and frozen samples, for simple tail defects (p<0.01) and distal droplets
(p<0.00). The conclusion was that freezing affects sperm morphology and that this has to be
considered when using frozen material for fertility studies.

Main title:Påverkan av frysning på spermiemorfologin hos kattdjur, med tamkatt som modelldjur
Authors:Larsson, Johanna
Supervisor:Axnér, Eva
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:21
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Fertilitet, Spermiemorfologi, Katt, Feline, Lodjur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1303
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1303
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2012 08:54
Metadata Last Modified:29 Jun 2012 08:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics