Home About Browse Search
Svenska


Heikkinen, Hanna, 2012. Mätning av sorteringsdiameter för talltimmer vid Kastets sågverk. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

För att få en rättvis betalning av timmer för både säljare och köpare gäller det att det sågtimmer som kommer till sågverken mäts in på rätt sätt. För att sågverken ska kunna hålla nere råvarukostnaden gäller det att minska råvaruspillet och öka optimeringen av stocken. Ett led i att hålla nere kostnaden är att få en snabb och effektiv mätning vilket har lett till en ökad automatiseringsgrad på sågverken.

Setra Kastets sågverk byggde 2010 en ny timmersortering. Under sommaren 2011 började Kastet uppleva problem med den automatiska underbarksmätningen som sker med hjälp av trakeidmetoden. För att försöka klargöra vad denna försämring berodde på genomfördes fyra stycken upprepade fältstudier där studie 1, 2 och 3 hade samma upplägg. Studie 4 genomfördes med snöiga stockar för att se om trakeidmetoden fungerar med snö på timret, men hade för övrigt samma upplägg som övriga studier. För varje studie jämfördes fyra olika mätmetoder. Mätmetod nummer 1 är min-diameter under bark på obarkade stockar mätt med trakeidmetoden, mätmetod 2 är min-diameter på obarkade stockar mätt med manuell barkbedömning, mätmetod nummer 3 är min- diameter på barkade stockar mätt med 1D-ram och mätmetod 4 är min-diameter på barkade stockar mätt med trakeidmetoden. Slutligen har en mindre röntgenstudie genomförts.

Studierna 1 och 2 visade att det fanns ett problem med den automatiska underbarksmätningen och en kamera samt fyra laserenheter byttes ut efter att resultaten från dessa studier tolkats. Studie 3 genomfördes efter att enheterna bytts ut och visade fortfarande på en signifikant skillnad mellan de olika mätmetoderna. Däremot fanns det inte längre någon signifikant skillnad inom de tre första körningarna med mätmetod 1.

Det finns fortfarande väldigt mycket att jobba med rörande de olika mätmetoderna. Utvecklingspotentialen inom detta område är stor och behovet av mer avancerad teknik och kunnig personal ökar ständigt. En testmetod, liknande den som finns för måttkontroll, för hur väl underbarksmätningen fungerar, behöver utvecklas och tas i daglig drift.

,

In order for both buyers and sellers to receive a fair payment for the saw timber, it is of great importance that the timber is measured correctly at the saw mill. The mills want the costs to be as low as possible and one way to succeed is to reduce the waste and increase the optimization of the log. This has led to an increased degree of automatic measurements at the mills which allows not only a more exact measurement, but also a higher production rate.

In 2010, the Setra Kastet sawmill built a new log sorting station. During the summer of 2011, the staff at Kastet started to experience some problems with the automatic bark measurement based on the trakeid method. The aim with this study is to try to clarify what this deterioration in the measuring depends on. In order to do that, four repeated field studies were conducted, each one with a similar arrangement as the previous one. In each study four different ways of measuring the least diameter were compared and finally a minor x-ray study was carried out.

The first two studies revealed that there was an existing problem with the automatic bark measure and the studies resulted in the change of a camera and four laser units. Study number three where conducted after the change of the units but it still showed that there where a significant difference between the four different measurement methods. On the contrary, there was no longer a significant difference within the first three rounds where measurement method number one was used.

There is still a lot of work to do with the existing measurement method and there is also a great potential for further development in this field. A test method for how well the trakeid metod has to be developed and introduced into the daily drift.

Main title:Mätning av sorteringsdiameter för talltimmer vid Kastets sågverk
Authors:Heikkinen, Hanna
Supervisor:Nylinder, Mats
Examiner:Terziev, Nasko
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:93
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Trakeidmetoden, 3D-mätram, röntgen, diametermätning, bark, Trakeid method, 3D-Scanners, X-ray, diameter measurement
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1230
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1230
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2012 09:23
Metadata Last Modified:16 Nov 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page