Home About Browse Search
Svenska


Kling, Carl, 2012. Analysis of eucalyptus plantations on the Iberian Peninsula. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

This thesis analyses the prerequisites, profitability and competitiveness of eucalyptus plantation on the Iberian Peninsula and in Brazil. The thesis has a macro perspective and analyses a typical hectare of eucalyptus in each studied region.
A survey methodology was used as a strategy to cover a broad perspective using expert respondents.
The regions studied on the Iberian Peninsula were the ones found suitable for eucalyptus plantations from an economic point of view. The studied regions were Huelva in the South West of Spain, Galicia in the North West of Spain and Portugal. The quantitative study of Brazilian plantation conditions was limited to only study the economic aspects.
The quantitative study had two perspectives, one as a forest owner when the profitability at road side was analysed, and one as a pulp producer, when the wood cost at mill gate was calculated. When the profitability at road side was analysed, KPI´s such as NPV, IRR, B:C ratio and payback period were used. The wood cost was calculated both as EUR per m3 of wood and EUR per tonne of pulp.
In the base case Portugal was the region with the highest profitability and Brazil had the strongest competitiveness. When considering a real appreciation of land of > 2 % in the Brazilian plantations, those plantations were the most profitable in this thesis. On the Iberian Peninsula, Portugal was found as the most competitive region, with a wood cost per tonne of pulp 50 % above the wood cost per tonne of pulp in Brazil. The plantations in Galicia and Huelva had good profitability, but poorer competitive strength compared to Portugal.
A problem on the Iberian Peninsula is the small sizes of the forest properties. In regions with high growth, the typical properties are only a few hectares in size.

,

Uppstatsen analyserar förutsättningarna, lönsamheten och konkurrensstyrkan i eukalyptus plantager på den Iberiska halvön och i Brasilien. Analysen skedde i ett makro perspektiv, för ett typiskt hektar av eukalyptus i varje undersökt region.
En surveyundersöknings metodologi har används som strategi i arbetet med ett brett angreppssätt med expert respondenter.
De studerade regionerna på den Iberiska halvön var de som funnits mest lämpliga ur ett ekonomiskt perspektiv att odla eukalyptus på. Regionerna på den Iberiska halvön var Huelva i sydvästra Spanien, Galicien i nordvästra Spanien och Portugal. Den kvalitativa studien begränsades till att endast överväga de ekonomiska aspekterna i en brasiliansk eukalyptusplantage.
Den kvalitativa analysen hade två perspektiv, ett skogsägarperspektiv där lönsamheten vid bilväg i skogen beräknades, och ett massaproducentperspektiv där vedkostnaden vid industrigrind beräknades. Lönsamheten vid bilväg analyserades med avseende på NPV, IRR, B:C ratio samt payback. Vedkostnaden beräknades som både EUR per m3 massaved och EUR per ton massa.
I huvudscenariot var Portugal den region som hade högst lönsamhet samtidigt som Brasilien hade den högsta konkurrensstyrkan. När en real värde ökning på > 2 % adderades till de brasilianska plantagerna, blev Brasilien den mest lönsamma regionen. På den iberiska halvön var det Portugal som hade den starkaste konkurrensstyrkan, med en 50 % högre vedkostnad per ton massa än den brasilianska. Eukalyptusplantagerna i Galicien och i Huelva hade god lönsamhet jämfört med de andra regionerna, men sämre konkurrensstyrka jämfört med Portugal.
Ett problem på den Iberiska halvön är att skogsfastigheterna är små. I de regioner där tillväxten är hög, är storleken på en typisk skogsfastighet endast ett par hektar.

Main title:Analysis of eucalyptus plantations on the Iberian Peninsula
Authors:Kling, Carl
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:Elowson, Torbjörn
Series:Master thesis (SLU, Department of forest products)
Volume/Sequential designation:92
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Profitability, Competitiveness, Wood cost, Investment analysis, Silviculture costs, Spain, Portugal, Lönsamhetsbedömning, Konkurrensstyrka, Vedkostnad, Investeringsanalys, Skogsskötselkostnader, Spanien, Portugal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1226
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1226
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:English
Deposited On:19 Jun 2012 06:37
Metadata Last Modified:16 Nov 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics