Home About Browse Search
Svenska


Edgren, Johan, 2012. Sawn softwood in Egypt – a market study. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This market study was written on behalf of Uni4 Marketing (U4M) and investigates the Egyptian softwood market. The objective was to identify what characterises a good softwood supplier according to Egyptian importers. In addition to this U4M’s competitiveness compared to their competitors was evaluated. The study also identified possible sources of competitive advantage possessed by U4M. An additional literature study was performed, aiming to increase the general knowledge about the Egyptian market.

The data collection was done by means of face-to-face interviews with seven softwood importers in Alexandria, Egypt. A questionnaire was also developed to collect numerical data about the importance of the investigated supplier characteristics as well as data about U4M’s performance.

The findings show that the Egyptian demand has become more diverse and that it is important for the importers to be provided with products of varying qualities. Egypt can therefore no longer be regarded as a market that only demands softwood products of the lowest qualities. A personal relationship to the supplier, the supplier being large and that it is easy to contact the supplier is important criteria, characterising a good supplier. In addition to this the importers regard physical product characteristics, such as absence of knots and twist as important. The variety amongst the criteria characterising a good supplier shows that Egypt is a complex market to serve. U4M are perceived as one of the best performing suppliers in Egypt. Their main strength lies in being easy to contact. U4M’s structure of ownership, their sales office Unirets and their long presence in the Egyptian market were identified as sources of competitive advantage.

,

Denna marknadsundersökning skrevs på uppdrag av Uni4 Marketing (U4M) och undersöker den Egyptiska marknaden för sågade barrträvaror. Syftet var att undersöka vad som karakteriserar en bra leverantör enligt Egyptiska trä-importörer. Förutom detta analyserades U4M’s konkurrenskraft i förhållande till deras konkurrenter. Studien identifierade även tänkbara konkurrensfördelar som U4M innehar. En kompletterande litteraturstudie genomfördes i syfte att öka den allmänna kunskapen om den Egyptiska marknaden.

Datainsamlingen gjordes genom personliga intervjuer med sju träimportörer i Alexandria, Egypten. Dessutom samlades data in med hjälp av en enkät. Enkäten användes för att samla in numeriska data om vad importörerna värdesätter hos en leverantör och om U4M’s prestation.

Resultatet visar att den Egyptiska efterfrågan har blivit mer diversifierad. Därför är det viktigt för importörerna att bli försedda med produkter av varierande kvalitet. Egypten kan därför inte längre betraktas som en marknad som bara efterfrågar produkter av de lägsta kvaliteterna. En personlig relation till sin leverantör, att leverantören är stor och att det är enkelt att kontakta den värderas högt. Dessutom anser importörerna frånvaro av bl.a. kvistar och skevhet är viktigt när man diskuterar den fysiska produkten. Variationen bland de kriterier som karateriserar en bra leverantör visar att Egypten är en komplex marknad att vara verksam i. U4M betraktas som en av de bästa leverantörerna på den Egyptiska marknaden. Deras främsta styrka ligger i att de på ett enkelt sätt kan kontaktas. U4M’s ägarstruktur, deras säljkontor Unirets och deras långa närvaro på den Egyptiska marknaden identifierades som konkurrensfördelar.

Main title:Sawn softwood in Egypt – a market study
Authors:Edgren, Johan
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Elowson, Torbjörn
Series:Master thesis (SLU, Department of forest products)
Volume/Sequential designation:91
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Egypt, North Africa, market study, softwood, redwood, import, export, customer needs, Egypten, Nord Afrika, marknadsundersökning, barrträvaror, furu, import, export, kundbehov
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1213
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1213
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Processing of forest products
Language:English
Deposited On:14 Jun 2012 06:53
Metadata Last Modified:16 Nov 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics