Home About Browse Search
Svenska


Norlander, Sofia, 2012. Separation mellan mjölkko och kalv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
223kB

Abstract

Domesticerade djur separeras ofta abrupt från sin mamma efter födseln och ofta mycket tidigare än när den naturliga avvänjningen skulle ske. Naturligt sker avvänjning hos nötkreatur mellan 7 och 14 månader. De mjölkproducerande djuren separeras dock från sina ungar direkt efter födseln på de flesta gårdar i Europa och Nordamerika. Detta påverkar både ko och kalv. Förutom att de separeras från varandra innebär ofta separationen ytterligare stressfaktorer som nya fysiska miljöer och sociala förändringar.
Kor som separeras från sina kalvar efter 4 dagar vokaliserar mer än kor vars kalvar är yngre vid separationen. De visar också mer oroligt beteende som att stå, gå och titta utanför boxen. Beteendena varar längre om kalven är äldre vid separationen. Kalvar visar också mer oroligt beteende, som att stå, gå och att ha huvudet utanför boxen, om de är äldre vid separationen. Positiva effekter av senare separation är att de visar mer socialt beteende och kan hantera nya situationer bättre. Kalvar kan dia på varandras kroppsdelar om de inte får tillfredsställa sitt sugbehov. Genom att mata dem genom en konstgjord spene så att de kan suga minskas beteendet. En fördel med att separera ko och kalv direkt är att man kan kontrollera att den får i sig råmjölk som innehåller livsviktiga antikroppar för kalven.
Min slutsats är att separationen mellan mjölkko och kalv bör ske så snabbt som möjligt då det ger minst förändrat beteende och man kan försäkra sig om att kalven får i sig råmjölk tillräckligt snabbt.

,

Domesticated animals are often separated abruptly from their mother after birth and often much earlier than the natural weaning would end. Natural weaning in cattle occurs at 7-14 months of age. Dairy cows, however, are separated from their calves immediately after birth in most farms in Europe and North America, which affects both cow and calf. Beside the fact that they are separated from each other does the separation often include other stressful factors such as new physical environment and social changes.
Cows that are separated from their calves four days after birth-giving are more vocal than cows separated from younger calves. They also show more anxious behaviour such as standing, walking and looking outside the pen and they show these behaviours for a longer period of time. The calves also show more anxious behaviour such as standing, walking and looking outside the pen if they are older by the time of separation. There are also positive effects of later separation, e.g. do the calves show more social behaviour and are better at handling new situations. Calves can suck at each other’s body parts (cross-sucking) if they can not satisfy their need to suckle. By feeding them through an artificial teat that they can suckle, this behaviour can be reduced.
My conclusion is that the separation between dairy cow and calf should take place as soon as possible since it gives the least behavioural changes and it can also guarantee that the calf ingests the vital colostrums milk.

Main title:Separation mellan mjölkko och kalv
Authors:Norlander, Sofia
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:50
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:beteende, kalv, mjölkko, separation, ålder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1214
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1214
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2012 10:22
Metadata Last Modified:14 Jun 2012 10:22

Repository Staff Only: item control page