Home About Browse Search
Svenska


Haarala, Caroline, 2012. Compost and its effects on soilborne plant pathogens. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Certain microbial residents from composts are known to possess the ability to suppress soilborne plant pathogens. Trichoderma spp. and Gliocladium spp. are commonly found in composts and are perhaps the most wellknown hyperparasites of fungal pathogens, which may also be naturally present in compost. Trials have many times proven them to be effective against plant diseases caused by soilborne pathogens such as Pythium spp., Phytophthora spp. and Fusarium spp.
In this study, extracts obtained from eight different composts of various origin and maturity were applied to oilseed rape and cucumber seedlings under greenhouse conditions. The test plants (oilseed rape and cucumber) were thereafter challenged with the test pathogens. Oilseed rape was inoculated with Verticillium longisporum (former V. dahliae) and cucumber with Pythium sylvaticum. V. longisporum is a wellknown fungal soilborne plant pathogen that causes wilt disease in oilseed rape and other hosts. Since V. longisporum apart from being soilborne also is vascular, it is more difficult to control compared to opportunistic soilborne fungal pathogens, e.g. Pythium spp. Many experiments have proven compost amended media to be suppressive to several pathogens including Pythium spp. On the other hand, little research seems to have been done on composts regarding control of V. longisporum. In the present study, P. sylvaticum failed to infect cucumber seedlings, probably due to its weak pathogenic nature among other factors. The trials were hence focused on compost mediated suppression of V. longisporum in oilseed rape.
The results showed that V. longisporum infected oilseed rape seedlings to various degrees, depending on the compost extract applied. Both fungi and bacteria could be isolated from the compost extracts that were evaluated for their in vitro antagonistic activity against V. longisporum. Predominantly fungal isolates were demonstrated to be strongly antagonistic towards the pathogen. Most bacteria isolated from the compost extracts showed no or only slight antagonistic activity towards V. longisporum, with the exception of two isolates that exhibited strong antagonistic activity. The results obtained suggest that compost has potential to function as biological control of V. longisporum.

,

Vissa mikrobiella invånare i kompost är kända för att besitta förmågan att hämma jordburna växtpatogener. Trichoderma spp. och Gliocladium spp. är vanliga kolonisatörer i kompost och är kanske de mest välkända hyperparasiterna på patogena svampar, vilka också kan förekomma naturligt i kompost. Försök har många gånger visat att de är effektiva mot växtsjukdomar orsakade av jordburna patogener som till exempel Pythium spp., Phytophthora spp. och Fusarium spp.
I föreliggande studie har filtrat från åtta komposter av varierande ursprung och mognad tillsatts till raps och gurkplantor i växthus. De patogena svamparna Verticillium longisporum (tidigare dahliae) och Pythium sylvaticum inokulerades därefter i jorden runt rapsplantor respektive gurkplantor. V. longisporum är en välkänd svamp och växtpatogen som orsakar kransmögel i raps och andra värdar. Då V. longisporum förutom att vara jordburen även är vaskulär är den svårare att kontrollera jämfört med opportunistiska patogena svampar, t.ex. Pythium spp. Många försök har bevisat att kompostberikat substrat verkar hämmande mot flera patogener, inklusive Pythium spp. Komposters effekt avseende kontroll av V. longisporum är däremot inte lika väl undersökt. Under studiens gång uteblev infektionen av P. sylvaticum i gurkplantorna, möjligtvis på grund av dess svaga patogena natur, bland annat. Detta försök fokuserade därför på kompostmedierad hämning av V. longisporum i raps.
Resultaten visade att V. longisporum infekterade rapsplantor i olika grad beroende på vilket kompostfiltrat som tillsatts. Både svampar och bakterier isolerades från extrakten, som utvärderades avseende antagonistiska effekter in vitro mot V. longisporum. Företrädelsevis svampisolat visade sig ha starkt antagonistisk effekt mot patogenen. De flesta bakterier som isolerades ur extrakten visade ingen eller endast svag antagonistisk effekt mot V. longisporum, med undantag av två isolat som var tydligt hämmande. Resultaten tyder på att kompost har potential att verka som biologisk kontroll och hämma utvecklingen av V. longisporum.

Main title:Compost and its effects on soilborne plant pathogens
Authors:Haarala, Caroline
Supervisor:Alström, Sadhna and Djurle, Annika
Examiner:Yuen, Jonathan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:Biological control, Compost, Oilseed rape, Verticillium longisporum
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1173
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1173
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Plant diseases
Language:English
Deposited On:01 Jun 2012 08:50
Metadata Last Modified:01 Jun 2012 08:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics