Home About Browse Search
Svenska


Hellgren, Emma, 2012. Hur träning kan påverka ledbroskets molekylära sammansättning hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
300kB

Abstract

Osteoartrit (OA) är en vanligt förekommande sjukdom och bidragande faktor till nedsatt förmåga att träna och tävla hos hästar. Ledinflammation som det också kallas drabbar alla häst raser och i alla grenar inom rid, trav och galoppsporten. Inflammationen kan drabba alla de ingående strukturerna i leden och ger kliniskt upphov till hälta, smärta, ökad ledfyllnad och stelhet. Sjukdomen bidrar till sämre djurvälfärd och ekonomiska förluster inom hästindustrin. Orsakerna kan vara många. Trauma mot leden, felaktigt skobeslag, dåligt underlag, övervikt, felaktig belastning, träning, immobilisering och åldrande kan initiera sjukdomen och så småningom leda till osteoartrit. Kondrocyterna får sin näring via mekanisk belastning. Den normala mekaniska belastningen stimulerar syntes av matrixmolekyler. Om belastningen ökar gradvis kan ledbrosket anpassa sig. Hos häst är det den upprepade mekaniska belastningen vid träning den viktigaste orsaken till ledinflammation. Felaktig belastning eller för mycket träning kan leda till att strukturerna i leden utsätts för onormal stress och svarar med en inflammationsbild. Överdriven träning påverkar ledbrosket och läckage av extracellulära matrix molekyler kan då detekteras i ledvätskan. Upprepad träning vid höga hastigheter hos unga travare och galoppörer kan resultera i ett förtjockat subkondralt ben med ökad risk för mikrofrakturer. Samtidigt ökar fragmenteringen av ledbroskets extracellulära matrixproteiner och i ledvätskan kan fragment av kollagen typ 2, aggrekan och cartilage oligomeric matrix molecule (COMP) detekteras. Överdrivet belastat ledbrosk under en längre tid reagerar med en inflammation. Inflammationen initieras av den pro-inflammatoriska cytokinen interleukin-1 (IL-1) som sedan ger upphov till att en rad olika aktiva enzymer t.ex matrix metalloproteinaser (MMP´s) och aggrekanaser (ADAM-TS) bildas. COMP är en vanligt förekommande matrixmolekyl i brosk och har till uppgift att hålla samman det tredimensionella nätverket av kollagen typ 2 i ledbrosket. Om hästar tränas för hårt med felaktig belastning ser man i ledvätskan en reduktion av COMP molekyler och en högre koncentration av kollagen typ 2 fragment. Om man i framtiden kunde monitorera träningens inverkan med hjälp av biomarkörer kan man utveckla mer individuella träningsprogram som kan generera i en mer hållbar häst. En biomarkör i det här fallet kunde vara en eller flera matrixmolekyler från ledbrosket eller fragment av dessa som man kan mäta och följa i serum

Main title:Hur träning kan påverka ledbroskets molekylära sammansättning hos häst
Authors:Hellgren, Emma
Supervisor:Skiöldebrand, Eva
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:51
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:osteoartrit, träning, Cartilage Oligomeric Matrix Protein, häst, ledbrosk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1164
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1164
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:28 May 2012 12:57
Metadata Last Modified:28 May 2012 12:57

Repository Staff Only: item control page