Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Myran, 2012. Femminutersskottet : en förutsättning för etablering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Segling är en stor sport i Sverige. Var sjätte svensk äger en båt vilket innebär att det finns
över en miljon fritidsbåtar landet. 15000 personer arbetar inom båtbranschen. I Uppsala finns det tre stora båtklubbar samt flera mindre. Flera SM vinnare och Världsmästare har genom åren fostrats på Ekolns vatten. Huvudpersonen i denna uppsats är inget undantag. Han är företagare från Uppsala som har en önskan att starta en båtsportbutik som erbjuder de mesta inom kappsegling och segling. Företagaren har stor och lång erfarenhet av både företagande och kappsegling.
Syftet med denna uppsats är att diskutera vilka faktorer som kan vara mest avgörande för en lyckad företagsetablering. Uppsatsen ska även klargöra vilka styrkor, svagheter, möjligheter och risker som en företagsetablering kan vara förknippad med. Uppsatsen baseras både på primärdata, med utgångspunkt i intervjuer och observationer samt sekundärdata i form av kurslitteratur och annan litteratur.
För att uppnå syftet har flera intervjuer genomförts med företagaren. Flera observationer av visuell karaktär har även gjorts hos tänkbara konkurrenter. Arbetet med uppsatsen har kunnat påvisa att en företagsetablering är förknippad med olika faktorer, som t.ex. kundrelationer, marknaden och distributörer. En lyckad företagsetablering förutsätter därför en god och genomarbetad plan innan etablering.

,

Sailing is a big sport in Sweden. Every sixth person owns a boat which means that there are over one million boats in Sweden. 15000 persons work in the boat industry. There is three big yacht clubs in Uppsala and a few smaller. There are many Swedish and world champions who have been raised at Uppsala’s Lake Ekoln. The main person in this thesis is not an exception. He is an entrepreneur from Uppsala with a desire to build up a sport store for sailing products and sail racing. The entrepreneur has long experience from business and sail racing.
The purpose of this thesis is to discuss determining factors that can affect a business start.
This thesis are also supposed to identify which strengths, weaknesses, opportunities and risks a business start is associated with. The thesis is based upon both primary data from interviews and observations and secondary data based on the literature.
To achieve the purpose of this thesis many interviews have been done with the entrepreneur. A few visual observations have been made of some possible competitors. The work with this thesis has proved that a business start can be associated with different factors as for example customer relationships, the market and distributors. A good business start need therefore to be well prepared.

Main title:Femminutersskottet
Subtitle:en förutsättning för etablering
Authors:Olsson, Myran
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:718
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:företagsetablering, småföretag, affärsplattform, båtbransch, nätverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1167
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1167
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:29 May 2012 12:36
Metadata Last Modified:29 May 2012 12:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics