Home About Browse Search
Svenska


Nordin, Per-Olof, 2012. NPK+ och blå målklassning : indikatorer på vattenkvalitet?. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Vattendirektivets (2000/60/EG) krav på skydd och bevarande av vattenkvalitet i vattenförekomster har kraftigt ökat medvetenheten om vattenhänsyn och vattenvård i det svenska skogsbruket. Världsnaturfonden lanserade hösten 2011 tillsammans med skogsägarföreningarna (Södra skogsägarna, Mellanskog, Norrskog och Norra skogsägarna) vattenhänsynsverktygen NPK+ (Naturvärde, Påverkan, Känslighet och Plusvärde) och blå målklassning som hjälpmedel till skogsägare för att ta och synliggöra vattenhänsynen. Relevansen hos verktygen NPK+ och blå målklassning att identifiera och klassificera vattendrag efter vattenkvalitet undersöktes med antalet fiskarter som indikator på vattenkvaliteten. 55 vattendrag i Krycklanåns avrinningsområde strax utanför Vindeln i Västerbottens inland inventerades med NPK+ och blå målklassning i mitten av september 2011. Fältinventeringsdata analyserades statistiskt med fiskartsförekomst från en tidigare elfiskeinventering i vattendragen. Resultatet av analysen visade på en signifikant positiv korrelation för verktygen NPK+ och blå målklassning med antalet fiskarter i undersökningsområdet.

,

The EU Water Framework Directive (2000/60/EC) requirements for protection and preservation of water quality in water bodies have greatly increased awareness of water management in Swedish forestry. World Wildlife Fund launched in autumn 2011 together with the forest owners' associations (Södra skogsägarna, Mellanskog, Norrskog and Norra skogsägarna) the water management toolkits NPK + (high biodiversity value, impact, sensitivity and plus value) and blå målklassning as an aid to forest owners to take and make visible the water concerns. The relevance of the tools NPK + and blå målklassning to identify and classify streams for water quality were investigated with the number of fish species as an indicator of water quality. 55 streams in Krycklanåns catchment just outside Vindeln in Västerbotten was inventoried with NPK + and blå målklassning in mid-September 2011. Field inventory data were analyzed statistically with fish species occurrence from a previous electrofishing survey in the streams. The results of the analysis showed a significant positive correlation for the tools NPK + and blå målklassning with the number of fish species in the study area.

Main title:NPK+ och blå målklassning
Subtitle:indikatorer på vattenkvalitet?
Authors:Nordin, Per-Olof
Supervisor:Ågren, Anneli
Examiner:Laudon, Hjalmar
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2012:16
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:vattendrag, vattenförekomst, vattenklassificering, inventering, målklaser, fiskar, water, water bodies, water classification, field inventory, target classes, fishes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1172
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1172
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2012 07:04
Metadata Last Modified:01 Jun 2012 07:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics