Home About Browse Search
Svenska


Klahr Fritz, Mikaela, 2012. Uppstallning och hantering av svin på slakterier och dess påverkan på köttkvalitet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
152kB

Abstract

Uppstallning och hantering av svin på slakteri är viktiga faktorer som påverkar köttkvaliteten. Tiden som grisarna är uppstallade och temperaturen i stallarna är viktiga faktorer som får konsekvenser för såväl köttkvaliteten som djurens beteende. Dessa faktorer varierar mycket mellan olika anläggningar i dagsläget. Genetiska faktorer, som exempelvis halotangenen, har omfattande påverkan på den mängd kött som måste otjänligförklaras på grund av undermålig köttkvalitet. Temperament och kön har också betydelse för slaktutbytet eftersom hög aggressionsnivå kan leda till att grisarna slåss och därför får skador. Att blanda grisar i nya grupper förekommer så gott som alltid på slakteri vilket också kan utlösa aggressiva beteenden när en ny rangordning fastställs. Detta får stora konsekvenser för grisarnas välfärd och dessutom minskar mängden tjänligt kött. Litteraturstudien syftar till att kartlägga hur köttkvalitet hos fläskkött kan påverkas av förhållandena på slakteri fram till att djuret bedövas samt att sammanfatta några andra faktorer som kan påverka köttkvalitet hos svin. Att dra slutsatser om hur försämrad köttkvalitet skulle kunna förebyggas är ytterligare något som det här arbetet syftar till.

,

Lairage and handling of swine at slaughterhouses are important factors that influence pork quality. Lairage time and temperature are important parameters that affect meat quality and animal behaviour. Today these vary between different abattoirs. Genetic factors, such as the halothane gene, also have extensive influence on the carcass yield. Behaviour and sex are also important factors since high levels of aggression may lead to fighting among the pigs which in turn can lead to carcass damage. To mix pigs from different groups is common practice at slaughterhouses. This can trigger aggressive behaviour when a new rank order is established. The impact of this on animal welfare, as well as on meat quality, can be severe. The aim of this literature review is to examine how the conditions at slaughterhouses influence pork quality and to summarize some other factors of importance to meat quality in swine. Another aim of this review is to be able to draw conclusions about how to prevent the development of poor meat quality.

Main title:Uppstallning och hantering av svin på slakterier och dess påverkan på köttkvalitet
Authors:Klahr Fritz, Mikaela
Supervisor:Birgersson, Anna and Fredriksson, Mona
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:14
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:uppstallning, slakt, svin, köttkvalitet, PSE, DFD
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1156
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1156
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:25 May 2012 10:42
Metadata Last Modified:25 May 2012 10:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics