Home About Browse Search
Svenska


Kullgren, Carolina, 2012. Utvärdering av behandling med firocoxib och karprofen till hund med osteoarthrit. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
490kB

Abstract

En stor andel av våra hundar utvecklar osteoartrit och behandlas ofta under lång tid med non steroidal antiinflammatory drugs (NSAID). NSAID ger smärtlindring genom att hämma cyclooxygenas (COX). Det är dock välkänt att biverkningar, främst i form av gastrointestinala problem, förekommer vid behandling med denna typ av läkemedel. Firocoxib, ett relativt nytt NSAID till hund, utvecklades med intentionen att orsaka färre gastrointestinala biverkningar, genom att mer selektivt hämma COX-2 och därmed bevara den slemhinneskyddande effekten av COX-1 i gastrointestinalkanalen. Dock är det i dagsläget inte klarlagt huruvida NSAID med en högre selektivitet för COX-2 är förknippade med en lägre biverkningsfrekvens hos hund, jämfört med NSAID som är mindre selektiva. Syftet med studien var främst att utvärdera huruvida firocoxib orsakade färre biverkningar än karprofen, men även att jämföra behandlingseffekten av läkemedlen. Djurägare till 49 hundar som behandlats med firocoxib och djurägare till 99 hundar som behandlats med karprofen besvarade en enkät, angående misstänkta biverkningar och behandlingseffekter av respektive läkemedel.

42,9 % av hundarna som behandlats med firocoxib och 23,2 % av hundarna som behandlats med karprofen fick kräkningar och/eller diarré. Skillnaden mellan behandlingsgrupperna var statistiskt signifikant. 24,5 % i firocoxibgruppen och 14,1 % i karprofengruppen var tvungna att avbryta behandlingen på grund av biverkningar. Det sågs inga signifikanta skillnader mellan firocoxib och karprofen avseende behandlingseffekter.

En stor andel av hundarna som behandlats med firocoxib hade någon gång haft gastrointestinala störningar vid behandling med annat NSAID. Vid jämförelse av behandlingsgrupperna som inte haft biverkningar av annat NSAID fick en signifikant större andel av hundarna som behandlats med firocoxib diarré, jämfört med de som behandlats med karprofen. Den här enkätstudien ger inget stöd för att firocoxib skulle vara ett säkrare alternativ än karprofen avseende gastrointestinala biverkningar. Mer omfattande studier är önskvärda för att få ytterligare information om säkerhetsprofilen jämfört med andra NSAID.

Main title:Utvärdering av behandling med firocoxib och karprofen till hund med osteoarthrit
Authors:Kullgren, Carolina
Supervisor:Ingvast-Larsson, Carina
Examiner:Ekman, Stina
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:53
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Previcox, Rimadyl, NSAID, biverkningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1152
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1152
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:22 May 2012 08:59
Metadata Last Modified:22 May 2012 08:59

Repository Staff Only: item control page