Home About Browse Search
Svenska


Levin, Lovisa, 2012. Stereotypier hos stora kattdjur i djurparker. : har födoberikning reducerande effekt?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Att hålla djur i djurparker innebär ofta en stor inskränkning på deras beteendemönster. Denna
litteraturstudie är inriktad på Afrikas stora kattdjur. Lejon, leopard och gepard har i sina
naturliga habitat stora revir och de jagar för att få föda. I djurparker hålls de i förhållandevis
små hägn och har inte möjlighet till att jaga. När djur hålls i en suboptimal miljö är det vanligt
att de utvecklar stereotypier. Prevalensen för detta hos stora kattdjur i fångenskap är ca 80 %.
Vanligast hos dessa arter är stereotypt vandrande, även kallat pacing.

Stereotypier är repetitiva, oföränderliga beteendemönster utan något tydligt mål eller
funktion. Beteendet orsakas av kronisk stress som bottnar i brister i djurens miljö och är
därför associerat med dålig djurvälfärd. När beteendet väl är etablerat är det inte alltid
negativt för djuret då det kan verka belönande, detta innebär att ett djur kan klara av sin
situation bättre om det utför stereotypt beteende än om det inte gör det.

Olika typer av miljöberikningar kan användas för att erbjuda djur i fångenskap nya val och
möjligheter samt för att reducera stereotypa beteenden. Födoberikning är en form av
miljöberikning som man använder till många djur. Att utfodra med hela kadaver, ben, fryst
fisk m.m. eller genom att stimulera till jakt på olika sätt har reducerande effekt på
stereotypier.

Miljön är också av betydelse för hur mycket stereotypier djuren uppvisar. Hägnets utformning
och innehåll är av större betydelse än hägnets storlek.

Forskningen på det här området ställs inför en del problem då det ofta bara finns ett fåtal individer av de här arterna på samma djurpark. Detta resulterar i många osäkra
forskningsresultat. Mer forskning behövs på området.

Main title:Stereotypier hos stora kattdjur i djurparker.
Subtitle:har födoberikning reducerande effekt?
Authors:Levin, Lovisa
Supervisor:Isaksson, Daniel
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:49
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:stereotypier, kattdjur, lejon, leopard, gepard, födoberikning, miljöberikning, fångenskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1145
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1145
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:16 May 2012 13:52
Metadata Last Modified:16 May 2012 13:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics