Home About Browse Search
Svenska


Sörhult, Mikael, 2012. Influence of prescribed burning and/or mechanical site preparation on stand stem density and growth of Scots pine stands above the Arctic Circle : results 9-19 years after stand establishment . Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
679kB

Abstract

Prescribed burning was commonly used for site preparation in Sweden to establish new forests until the 1960’s, when mechanical scarification was introduced. During recent decades the interest in prescribed burnings has increased again, mainly due to certifications of forestry stating that 5% of the regeneration areas should be burned on dry and mesic soils.
The objective of the study was to evaluate actual influence of prescribed burning compared to other site preparation on stand stem density, growth parameters and tree damages for Scots pine (Pinus sylvestris L.) after direct seeding and planting. The study also attempts to simulate growth until first thinning. Regeneration cost per hectare and tree was also evaluated for the different treatments.
The study was performed in 2011 in Norrbotten County, above the Arctic Circle. There were four different treatments; mechanical scarification following direct seeding with or without prescribed burning and planting following prescribed burning or mechanical scarification. Stands were selected pair-wise (four pairs for each regeneration method), for each site treatment within the two regeneration methods and several criteria were used to make the pairs comparable. All stands were established about one to two decades ago.
Direct seeding and mechanical scarification combined with prescribed burning showed after 9 to 16 years a significantly increased tree height and diameter in breast height compared to just mechanical scarification. The corresponding increases in stem volume, tree biomass above ground and stand stem density were as high as 210% m3sk/ha, 205% kg/ha and 43%/ha, albeit only close to significance on the 5%-level. For planting there were no clear differences in growth parameters and stand stem density between site preparations. Further, site preparation and regeneration method did not affect the degree of damage because of moose, voles and cronartium rust. The cost per established seedling today after direct seeding was only about one third of the cost for planting. To conclude, prescribed burning in combination with mechanical scarification seems clearly advantageous when direct seeding in the harsh areas above the Arctic Circle in Sweden.

,

Hyggesbränning användes allmänt i Sverige vid etablering av ny skog fram till och med 1960-talet när maskinell markberedning introducerades. Under senare decennier har de flesta större skogsföretagen i Sverige blivit certifierade enligt ex. FSC vilket bl.a. medfört åtagandet att 5 % av föryngringsarealen skall brännas på torr och frisk mark och därmed lett till ett förnyat intresse för hyggesbränning.
Syftet med denna studie var att undersöka hyggesbränningens inverkan, jämfört med maskinell markbredning, på stamantal, tillväxtparametrar och skador för tall (Pinus sylvestris L.) med sådd och plantering. Dessutom har tillväxten fram till första gallring simulerats för nämnda behandlingar och föryngringskostnader per hektar och träd beräknats för de olika behandlingarna.
Studien är utförd 2011 i Norrbottens län, ovanför polcirkeln. Fyra olika behandlingar har jämförts; sådd efter markberedning på bränd eller obränd mark samt plantering efter hyggesbränning eller efter maskinell markberedning. Bestånd valdes parvis, fyra par för respektive föryngringsmetod. Ett antal kriterier utgjorde grund för att paren skulle kunna jämföras. Bestånden var ungefär anlagda en till två årtionden före studien.
Sådd efter markberedning och hyggesbränning medförde signifikant (5 % -nivån) högre träd och större brösthöjdsdiameter efter 9 till 16 år jämfört med enbart markberedning. Motsvarande ökningar i stamvolym, trädbiomassa ovan mark och stamantal var 210 % m3sk/ha, 205 % kg/ha och 43 %/ha dock var skillnaderna endast nära signifikans. För plantering fanns inga skillnader mellan markbehandlingarna. Inte heller nivån av skador orsakade av älg, sork eller törskate skiljde sig åt mellan markbehandlingar eller föryngringsmetoder. Kostnaden per etablerad planta idag efter sådd var endast ca en tredjedel av kostnaden för plantering. En övergripande slutsats är alltså att sådder verkar utvecklas betydligt bättre norr om polcirkeln om hyggesbränning och maskinell markberedning kombineras jämfört med om endast maskinell markberedning utförs.

Main title:Influence of prescribed burning and/or mechanical site preparation on stand stem density and growth of Scots pine stands above the Arctic Circle
Subtitle:results 9-19 years after stand establishment
Authors:Sörhult, Mikael
Supervisor:Bergsten, Urban
Examiner:Hallsby, Göran
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2012:15
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Direct seeding, Planting, Pinus sylvestris, Damages, Regeneration cost, Simulation, Sådd, Plantering, Skador, Föryngringskostnader, Simulering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1171
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1171
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:English
Deposited On:01 Jun 2012 07:00
Metadata Last Modified:01 Jun 2012 07:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics