Home About Browse Search
Svenska


Sandqvist, Hanna, 2012. Underhållsbehov och underhållskostnader på hårdgjorda ytor. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
596kB

Abstract

Idag brottas en del av Sveriges kommuner och kyrkogårdsförvaltningar med något som populärt kallas för underhållsskulden. Skulden uppkommer på grund av bristande underhåll av olika skötselprodukter samt bristande ekonomisk planering.
Hårdgjorda ytor är något det finns mycket av runt om i landets kommuner och förvaltningar vilket det här arbetet handlar om. Syftet är att ta reda på vilka underhållsbehov asfalt, grus samt betongmarksten och natursten kräver samt hur kostnaderna ser ut för underhållet av dessa ytor. Genom en litteraturstudie och en intervju undersöks de olika materialen och problematiken runt dessa. Vidare räknas underhållskostnader ut med hjälp av ett datorprogram som heter KP-fakta.
Det framkom att väder, temperatur och mänsklig påverkan i form av trafikbelastningar med mera är de faktorer som står bakom många skador och defekter på de jämförda ytorna. Ofta sker underhåll i form av lagning och påfyllnad av nya lager men även större renoveringsinsatser kan krävas.
Det framkom även i det här arbetet att den slityta som var minst kostnadskrävande att underhålla av asfalt, grus och marksten visade sig vara grus. Asfalt är förhållandevis billigt när mindre renoveringar krävs så som lappning av asfaltytor samt läggning av ett helt nytt slitlager. Grusytor var den yta som var billigast i alla kategorier av underhåll i jämförelse med de andra ytorna. Själva grusmaterialet i sig kostade också minst i jämförelse med betongmarksten, natursten och asfaltmassa. Däremot visade det sig att det underhåll som var dyrast var natursten. Natursten var mest kostnadskrävande både där större renoveringar krävdes samt för mindre renoveringar i form av utbyte av sten. Mindre dimensioneringar som består av mindre material är det underhåll som är minst kostnadskrävande över lag.
Det är inte bara anläggningskostnaderna som avgör om en beläggning blir dyr eller billig när man ser till en hårdgjord yta. Viktiga parametrar att ta hänsyn till vid hårdgjorda ytor är hur lång dess livslängd är samt kostnaderna för materialet. Andra viktiga parametrar att också ta hänsyn till som påverkar totalkostnaderna är ytans skötsel och underhållsbehov under beläggningens livslängd.
Ett datorprogram för byggbranschen används i arbetet vilket har en påverkan på kostnaderna som ska tas i beaktning. Beräkningarna och resultatet av dessa skall därför ses som riktlinjer som kan vara brukbara när jämförelser mellan olika hårdgjorda ytor görs.
För vidare forskning föreslås en mer omfattande undersökning av underhållskostnader på fler skötselprodukter än hårdgjorda ytor, exempelvis olika typer av vegetationsytor.

Main title:Underhållsbehov och underhållskostnader på hårdgjorda ytor
Authors:Sandqvist, Hanna
Supervisor:Huisman, Mark
Examiner:Kristoffersson, Anders
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:underhåll, underhållskostnader, asfalt, grus, betong, natursten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1126
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1126
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2012 06:40
Metadata Last Modified:11 May 2012 06:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics