Home About Browse Search
Svenska


Persson, Angelica, 2012. Carprofen som postoperativ smärtlindring vid kejsarsnitt på hund. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
342kB

Abstract

Förlossningssvårigheter förekommer hos ca 16 % av alla dräktiga tikar. Av dessa behandlas de flesta kirurgiskt med kejsarsnitt. Inom kirurgin används vanligen NSAID-preparat (Non-steroidal anti-inflammatory drug) vid smärtlindring som till exempel carprofen (Rimadyl® vet). I FASS vet anges dock att carprofen inte ska ges till dräktiga eller lakterande tikar eftersom det för djurslaget hund saknas vetenskaplig dokumentation över i vilken grad carprofen passerar ut i mjölken. Hos nötkreatur däremot finns studier som visar att substansen övergår i så ringa grad i mjölken att nivåerna kan vara svåra att detektera. Eftersom carprofen inte bör ges till lakterande tikar finns i nuläget inga riktigt bra smärtlindrande preparat att ge till valptikar. Syftet med detta arbete var att bestämma mängden carprofen i mjölk hos tikar som blivit kejsarsnittade och som behandlats postoperativt med carprofen för att se om utsöndringen i mjölk överensstämmer med studier utförda på andra djurslag.
I studien ingick två tikar med dystoki som behandlats med kejsarsnitt vid Universitetsdjursjukhuset vid SLU. Båda tikarna behandlades med carprofen (Rimadyl vet, Orion Pharma Animal Health, Sollentuna) postoperativt i 5 dagar. Dosen var 4 mg/kg per dygn och gavs peroralt fördelat på två doseringstillfällen. Mjölkprover samlades manuellt i Ependorf-rör. Den ena tiken hade endast dödfödda valpar. På henne togs bara ett mjölkprov som användes till att testa analysmetoden. På den andra tiken togs prover dag 3, 5 och 10 efter det utförda kejsarsnittet. Mjölkproverna analyserades med en metod baserad på vätskekromatografi i kombination med tandemmasspektrometri (LC –MSMS) vid SVA i Uppsala.
Resultaten från tiken med levande valpar visade att koncentrationen av utsöndrad carprofen i mjölken var som högst 3,65 ng/ml, vilket får räknas som en mycket låg nivå. En utökad studie med fler hundar behöver dock utföras för att säkra hypotesen att carprofen endast utsöndras i ringa omfattning i mjölk hos lakterande tikar.

,

Parturition difficulties occur in about 16 % of all pregnant dogs. Caesarean section is the most common treatment. After the surgery, NSAIDs (Non-steroidal anti-inflammatory drug) such as carprofen (Rimadyl ® vet), are commonly used for pain relief. However, the FASS states that carprofen should not be used on pregnant or lactating bitches because the lack of scientific documentation showing to what extent carprofen is secreted into the milk. In cattle, however, there are studies showing that the secretion of the substance into the milk is insignificant to make the levels difficult to detect. Since carprofen should not be administered to lactating bitches, there is currently no adequate pain control to give them. The purpose of this study is to determine the amount of carprofen in milk of bitches delivered with Caesarean section, and postoperatively treated with carprofen, in order to see if the secretion of the substance into milk corresponds to studies conducted in other species.
2
The study included two bitches with dystocia delivered with Caesarean section at the Swedish University Animal Hospital, SLU. Both bitches were treated with carprofen (Rimadyl ® vet, Orion Pharma Animal Health, Sollentuna) postoperatively for 5 days. The dose was 4 mg/kg per day and was given per orally in two separate doses. Milk samples were collected manually into Eppendorf tubes. One of the bitches only had stillborn pups; only one milk sample, used to test the analytical procedure, was collected from her. On the other bitch, samples were taken day 3, 5 and 10 after the operative procedure.
Milk samples were analysed by a method based on a combination of Liquid Chromatography and Tandem Mass Spectrometry (LC-MSMS) at the National Veterinary Institute in Uppsala. The results from the bitch with live pups showed that the concentration of carprofen excreted in the milk came to, at the most, 3.65 ng/ml, which is to be considered a very low level. An expanded study, including more dogs, needs to be done to prove the hypothesis that carprofen is excreted only to a small extent in the milk of lactation female dogs.

Main title:Carprofen som postoperativ smärtlindring vid kejsarsnitt på hund
Authors:Persson, Angelica
Supervisor:Lagerstedt, Anne-Sofie
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:33
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Smärtlindring, Carprofen, Kejsarsnitt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1120
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1120
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2012 09:33
Metadata Last Modified:08 May 2012 09:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics