Home About Browse Search
Svenska


Grönlund, Örjan, 2012. Ersättningsmodeller för ballasttransporter : vid anläggning och underhåll av skogsbilvägar. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
280kB

Abstract

Construction and maintenance of forest truck roads are a necessary element of industrial forestry. Payment for contracting services in this context can be done according to a number of payment models. This study will focus on the methods and consequences associated with a change of Holmen Skog’s payment model from per hour to per metric ton for ballast hauling.

The aim of this study is to improve the economic efficiency of Holmen Skog’s ballast hauling in construction and maintenance of forest truck roads. This is done by formulating and evaluating a proposal for a payment model based on crowns per ton. The aim is fulfilled by dividing it into three steps:

Step 1 – To identify relevant factors for a payment model
Step 2 – To formulate a payment model
Step 3 – To evaluate the formulated model

The identification of relevant factors was done by twelve interviews. The respondents were divided into four groups; generalist service buyers, generalist service providers, specialist service buyers and specialist service providers. The interviews also gave estimates of time consumption for different element of the hauling cycle which were later used to formulate the payment model. The evaluation of the model was based upon twelve projects, seven constructions and five maintenance projects.

Six factors were identified from the interviews as important in a future ton payment model:

- Time for loading and unloading
- Driving speed
- Availability of turn-around points
- Frequency of traffic disturbances or obstacles
- Distance from ballast source to delivery point
- Vehicle load capacity

The comparison of the actual time consumption and modeled time consumption with the initial payment model showed a general underestimation of the time consumption for construction projects and an overestimation of the time consumption for maintenance projects. No indication or reason for this difference was generated during the interviews or in the previous research. These differences should be better quantified for implementation of a per ton payment model.

,

Kostnaderna för att anlägga och underhålla skogsbilvägar är en av skogsbrukets kostnader. Vid ersättning av inköpta tjänster finna flera olika ersättningsmodeller som skapar olika incitament. I denna studie undersöks tillvägagångssättet för och konsekvenserna av en övergång från timersättning till tonersättning för Holmen Skogs ballasttransporter.

Målet med denna undersökning är att göra Holmen Skogs ballasttransporter mer ekonomiskt effektiva vid anläggning och underhåll av skogsbilvägar. Detta görs genom att formulera och utvärdera ett förslag till en ersättningsmodell kronor per ton. Målet kommer att uppfyllas genom tre delmål:

Delmål 1 – Att kartlägga relevanta faktorer som bör ingå i en ersättningsmodell
Delmål 2 – Att formulera en ersättningsmodell för skogliga ballasttransporter
Delmål 3 – Att utvärdera den formulerade ersättningsmodellen

Kartläggningen av faktorer genomfördes genom tolv intervjuer. Respondenterna var indelade i fyra grupper; generalistbeställare, generalistutförare, specialistbeställare och specialistutförare av ballasttransporter. I det andra steget, att formulera ersättningsmodellen, användes respondenternas uppgifter för att skapa en modell för tidsåtgången i transporterna. Slutligen utvärderades den formulerade modellen genom att jämföra modellerad och fakturerad tid för tolv genomförda uppdrag.

Sex faktorer lyftes fram av respondenterna som centrala för en framtida tonersättningsmodell:

- Terminaltid/lastningstid
- Hastigheten i transporten
- Var fordonet kan vända
- Möten/störande trafik/hinder på vägen
- Avstånd från täkt till lossning
- Fordonets lastkapacitet

Utvärderingen av ersättningsmodellen resulterade i att modellen överskattade tidsåtgången för upprustningar samtidigt som den underskattade tidsåtgången för nybrytningar. Denna skillnad mellan nybrytningar och upprustningar saknade stöd bland respondenterna och i litteraturen och bör undersökas i större omfattning innan en tonersättning kan implementeras.

Main title:Ersättningsmodeller för ballasttransporter
Subtitle:vid anläggning och underhåll av skogsbilvägar
Authors:Grönlund, Örjan
Supervisor:Fjeld, Dag
Examiner:Bergström, Dan
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:354
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:ton payment, attitude survey, cycle time, formulation of model
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1117
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1117
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2012 06:58
Metadata Last Modified:08 May 2012 06:58

Repository Staff Only: item control page