Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Håkan, 2012. Taktisk planering med geografisk hänsyn : fallstudie med Heureka PlanVis på SCA Skogs distrikt Liden. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
712kB

Abstract

SCA is the largest private owned forest owner in Sweden, with an ownership of 2 million hectares of productive forestland. To manage the planning of such large areas and to fit the traditional organization structure of a Swedish forest company, the planning approach is subdivided into three stages; strategic, tactical and operational.
The strategic part, based on a statistic sample of stands, returns a harvest level estimate which should then be implemented at actual sites in the tactical part. This procedure can lead to incompatible solutions as the strategic solution is not necessarily possible to translate into actual sites in the tactical plan. The geographic aspect is important in tactical planning due to the large costs for moving equipment and maintenance of a large number of forest roads.
The aim of this study was therefore to develop a model that considers geographic location to an existing road network, and to examine if the software Heureka PlanWise can be used to strengthen the link between strategic and tactical planning.
By using PlanWise with comprehensive data for both strategic and tactical planning, the boundary between the two was reduced, leading to a larger compatibility between the plans. The tactical model, provided with a road access cost, was used to control the degree of clustering of harvest activities within the existing road network. Specific harvest volumes per species and seasons were defined for final felling. Results show that the model can control the degree of clustering, but specific settings should be elaborated further for an actual application at the host company.

,

Med ett innehav på två miljoner hektar produktiv skogsmark är SCA Sveriges största
privatägda markägare. För att hantera den stora arealen och för att passa den
organisationsstruktur som svenska skogsbolag traditionellt är byggda enligt, används en
planeringshierarki i tre steg; strategisk, taktisk och operativ.
Den strategiska planeringen, baserat på ett statistiskt urval av bestånd, resulterar i en
avverkningsberäkning som sedan översätts till faktiska beståndsval i den taktiska planen
(långsiktsplan hos SCA). Detta förfarande kan leda till inkompatibla lösningar då en
lösning på den strategiska nivån, inte nödvändigtvis kan översättas till faktiska bestånd i en
taktisk plan. I den taktiska planeringen är den geografiska aspekten viktig, då stora
kostnader är förknippade med maskinflyttar och vägunderhåll av ett stort antal vägar.
Målet med detta arbete var att utveckla en modell för taktisk planering med geografisk
hänsyn till det befintliga vägnätet, samt att undersöka om datorprogrammet Heureka
PlanVis kan förbättra kopplingen mellan strategisk och taktisk planering.
Genom att använda PlanVis med heltäckande data för både den strategiska och den
taktiska planeringen kunde gränserna mellan stegen tunnas ut. Den taktiska modellen
innehöll en vägöppningskostnad som användes för att styra graden av koncentration på
gallring och slutavverkning inom det befintliga vägnätet. Med modellen styrdes också
avverkningsvolymer per trädslag och säsong i slutavverkning. Resultatet visar att modellen
kan styra graden av koncentration, men att ytterligare anpassning av inställningar i
programmet krävs för skarp tillämpning på värdföretaget.

Main title:Taktisk planering med geografisk hänsyn
Subtitle:fallstudie med Heureka PlanVis på SCA Skogs distrikt Liden
Authors:Johansson, Håkan
Supervisor:Wikström , Peder
Examiner:Lämås, Tomas
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:353
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:strategic planning, long term forest planning, forest management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1116
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1116
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2012 06:47
Metadata Last Modified:08 May 2012 06:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics