Home About Browse Search
Svenska


Wede, Ellinor, 2012. Ultraljudsguidade finnålsaspirat på hund - en retrospektiv studie. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
409kB

Abstract

Finnålsaspirat (FNA) är en metod som används för att ta ut cellmaterial från vävnad. Med hjälp av ultraljud kan man även ta FNA från vävnader inne i kroppen, till exempel från brösthålans och bukhålans organ. Syftet med den här studien var att göra en sammanställning över ultraljudsguidade FNA som tagits från bukhålan på hund på Universitetsdjursjukhuset under en fyraårsperiod. Det som undersöktes var hur finnålsaspiraten fördelades på bukens organ, vilka cytologiska diagnoser som kunde ställas med hjälp av FNA, hur många FNA som var ej diagnostiska och orsaker till detta, uppföljande histopatologi och hur normal ultraljudsundersökning motsvarades av cytologi och vice versa. Totalt undersöktes 199 FNA tagna mellan 1 januari 2007 och 31 december 2010.
Flest FNA togs från lever, mjälte och prostata. 123 av finnålsaspiraten var diagnostiska med patologiska fynd, 42 var utan patologiska fynd och 34 var ej diagnostiska. Vanligaste anledningen till ej diagnostiska prov var för liten mängd celler eller inga celler alls från den vävnad man önskat provta. 12 av cytologiproverna kunde jämföras med uppföljande histopatologi. Av dessa stämde 6 prover helt överrens, 3 prover stämde delvis och 3 prover stämde inte alls överrens. I 10 fall såg vävnaden normal ut vid ultraljudsundersökning och av dessa var 4 normala vid cytologibedömningen, 2 gick ej att bedöma och 4 hade patologiska fynd. Av de 42 normala cytologiproverna såg man i 17 fall måttliga-kraftiga förändringar vid ultraljudsundersökningen.

,

Fine needle aspiration (FNA) is a method used to collect cellular material from tissue. With ultrasound guidance it is also possible to take FNA from tissues inside the body like thoracic and abdominal organs. The purpose of this study was to make a compilation of ultrasound guided FNAs taken from the abdominal cavity in dogs at the Swedish University Animal Hospital over a four year period. The questions in focus was how the FNAs were distributed over the abdominal organs, which cytological diagnoses were made using FNA, the number of FNAs that was not diagnostic and the reasons for this, follow-up histopathology and how normal ultrasound scan was matched by cytology and vice versa. The study included 199 FNAs taken between 1 January 2007 and 31 December 2010.
Most FNAs were taken from liver, spleen and prostate. 123 of the FNAs were diagnostic with pathological findings, 42 were without pathological findings and 34 were non-diagnostic. The most common reason for non-diagnostic samples were that the samples contained too small amount of cells or no cells at all from the desired tissue. 12 of the cytology samples could be compared with follow-up histopathology. Of these six samples did completely agree, 3 samples did partially agree and 3 samples did not agree. In 10 cases the tissue looked normal with ultrasonography and out of these four samples showed normal cytology at assessment, two could not be judged and four had pathological findings. Of the 42 normal cytology samples, moderate-severe changes at ultrasound examination were seen in 17 cases.

Main title:Ultraljudsguidade finnålsaspirat på hund - en retrospektiv studie
Authors:Wede, Ellinor
Supervisor:Hansson, Kerstin
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2011:47
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:FNA, Abdomen, Cytology, Ultraljud
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1121
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1121
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2012 09:53
Metadata Last Modified:08 May 2012 09:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics