Home About Browse Search
Svenska


Wallin, Charlotte, 2012. Livslängd och utslagsorsaker hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Ridhästar når sina bästa tävlingsprestationer när de är 10-15 år vilket gör att en lång livslängd
är önskvärd för att få ut så mycket som möjligt av individen. Det är därför viktigt med bättre
förståelse för varför hästar slås ut och för vad som kan indikera hur lång livslängden kommer
att bli.

Medellivslängden hos den Svenska varmblodiga ridhästen (SWB) har man beräknat till 18 år
hos ston och 15 år hos hingstar och valacker. Hos den kallblodiga hästen är medellivslängden
istället 18 år för valacker och 16 år för ston. Om man tittar på den andel av SWB som deltagit
i kvalitetstävlan så var sannolikheten att överleva 14 års ålder 72 % hos ston respektive 51 %
hos valacker och hingstar. Jämför man det med kallbloden så ligger sannolikheten för
hingstarna och valackerna på 69 % och för stona på 62 %.

Den vanligaste orsaken till utslagning hos SWB har visat sig vara sjukdomar och skador i
rörelseapparaten (55 %). Övriga orsaker som förekommer är olyckor, sjukdomar och skador i
respirationsapparaten (ffa hos äldre hästar), digestionsapparaten (kolik vanligast),
nervsystemet, cirkulationssystemet och hovar. Hos kallbloden är den vanligaste orsaken
istället lynnighet och störningar i temperamentet medan skador rörelseapparaten kommer på
andra plats.

I kvalitetstävlan deltar vissa fyraåriga SWB och de blir då poängsatta inom ett antal olika
bedömningsgrupper. Av dessa grupper har poängen på ortopedisk status visat sig ha stort
inflytande på förväntad livslängd hos individen. Ett högt betyg på exteriören innebär alltså en
lägre risk att slås ut än för den med medelmåttige betyg. Sex poäng eller lägre innebär en
kraftigt ökad risk att slås ut tidigt. Även poängen på hoppförmåga har visat sig ge ledtrådar
om hästens livslängd. En individ med fem eller lägre samt individer med nio eller högre löper
större risk att slås ut tidigt än den med medelmåttiga poäng.

Denna litteraturstudie visar att mer forskning på området är önskvärd för att kunna förutspå
hållbarhet och livslängd bättre.

Main title:Livslängd och utslagsorsaker hos häst
Authors:Wallin, Charlotte
Supervisor:Emanuelson, Ulf
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:32
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:livslängd, utslagsorsaker, kallblodshäst, varmblodshäst, kvalitetstävlan, hållbarhet, död, genetiska korrelationer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1074
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1074
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2012 07:57
Metadata Last Modified:25 Apr 2012 07:57

Repository Staff Only: item control page